We moeten onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen wanneer we de Heer verwelkomen

Een vriendin stuurde me een bericht en zei: “De rampen worden steeds groter. De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld. Ik heb ook het gevoel dat de Heer zou moeten terugkeren. Toen ik hoorde dat mensen online getuigen dat de Heer al is teruggekeerd, wilde ik het zoeken en onderzoeken. Maar ik dacht dat de valse christussen in de laatste dagen zullen verschijnen om mensen te misleiden. Dus durfde ik het niet te zoeken en te onderzoeken. Maar als ik het niet onderzoek, maak ik me ook zorgen dat de Heer echt is teruggekeerd en dat ik de kans mis om Zijn komst te verwelkomen. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen.”
Dit heeft te maken met de belangrijke vraag of we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen. Als we het niet oplossen, zullen we mogelijk de kans missen om de Heer te verwelkomen. Dus antwoordde ik snel aan mijn vriendin: “De Heer Jezus heeft duidelijk voorspeld dat Hij in de laatste dagen zal terugkomen. Dit is een feit. Daarom, als we niet door valse christussen willen worden misleid en toch de Heer willen verwelkomen, is de sleutel om te leren onderscheid te maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen de valse christussen en de valse profeten? Het woord van God wijst ons de weg.

Heer Jezus en zijn discipelen


God zegt: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden” (MATTHEÜS 24:24).
Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

Uit Gods woorden kunnen we weten dat valse christussen en valse profeten voornamelijk vertrouwen op het imiteren van Gods werk en het tonen van tekenen en wonderen om Gods uitverkoren volk te misleiden. Dit is de belangrijkste manifestatie van valse christussen die mensen bedriegen. En God is een God die altijd nieuw is en nooit oud. Hij herhaald Zijn werk nooit. Hij kan een nieuw tijdperk openen en het oude beëindigen. Net zoals de Heer Jezus het werk van het Tijdperk van de Wet niet herhaalde. Maar deed Hij een verlossingswerk op basis van Zijn werk in het Tijdperk van de Wet, waarbij Hij het Tijdperk van de Wet beëindigde, het Tijdperk van Genade bracht en ons rijke genade gaf. Hij toonde ook veel wonderen en tekenen. Uiteindelijk werden we verlost door Zijn kruisiging. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen, heeft het Tijdperk van Koninkrijk geopend, het Tijdperk van Genade beëindigd, heeft nieuw werk gedaan op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus, heeft miljoenen woorden uitgedrukt en heeft ons alle waarheden gegeven die we nodig hebben om gered te worden. Hij heeft onze verdorven gezindheid en zondige aard opgelost en heeft ons volledig gered van de macht van Satan. Valse christussen hebben noch de essentie van God, noch de waarheid. Ze kunnen het werk van een nieuw tijdperk openen en het oude tijdperk beëindigen niet doen. Ze kunnen alleen God imiteren en enkele eenvoudige wonderen laten zien om mensen te misleiden. Maar wat de Heer Jezus deed, zoals: de doden opwekken, vijfduizend mensen voeden met vijf broden en twee vissen, de wind en de zee bestraffen, en andere wonderen, kunnen valse christussen helemaal niet imiteren. Ze kunnen ook niet de waarheid uitdrukken, mensen oordelen en reinigen en hen van de zonde redden. Daarom zijn degenen die mensen misleiden door het tonen van de tekenen en wonderen de valse christussen en de valse profeten. Wil je de wederkomst van Christus verwelkomen zonder misleid te worden door de valse christussen? bekijk dan de Christelijke film ‘Ik kan de ware Christus en valse christussen onderscheiden’ (Nederlandse Ondertitels)

Als je meer verwarring over het geloof wilt oplossen, lees dan ‘Bijbelstudie met vragen’. Je zult meer waarheden begrijpen en de kans verkrijgen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s