Hoe moeten we de voetstappen van God zoeken?

Ik denk vaak aan deze vraag. Gisteren las ik een paar verzen over de terugkeer van de Heer: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (OPENBARING 3:22).

Ik heb deze verzen zorgvuldig nagedacht. De Heer Jezus zei dat de Heilige Geest van de waarheid zou komen in de laatste dagen. In Openbaring staat ook dat de Heilige Geest zou spreken tegen alle kerk in de laatste dagen. Verwijst de Heilige Geest van de waarheid niet naar God? Zal de Heer spreken in de laatste dagen als Hij terugkomt? Pas toen ik hierover nadacht, zag ik een post die door een vriend heeft gestuurd. Een stuk woorden trok me aan.
Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven.

Beste broeders en zusters, laten we samen genieten van Christelijke muziek, ik geloof dat het je wat hulp zal brengen!

Christelijk lied ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Dutch subtitles)

Gezien we zoeken naar Gods voetstappen,
moeten we zoeken naar Gods wil,
zoeken naar Gods woorden en uitspraken,
zoeken naar Gods woorden en uitspraken,
Want waar de nieuwe woorden van God zijn, is er Gods stem;
waar de voetstappen van God zijn, zijn er Gods daden.
Waar de uitdrukking van God is, is er de verschijning van God,
en waar de verschijning van God is, is er de waarheid, de weg, en het leven.
Tijdens het zoeken naar Gods voetstappen,
negeerden jullie allemaal de woorden dat “God de waarheid, de weg, en het leven” is.
Dus wanneer veel mensen de waarheid ontvangen,
geloven ze niet dat ze Gods voetstappen gevonden hebben,
en nog minder erkennen ze Gods verschijning.
Wat een erge vergissing! Wat een erge vergissing!
Gods verschijning kan niet overeenstemmen met de noties van de mens,
nog minder kan God verschijnen op verzoek.
Wanneer Hij Zijn werk doet, maakt Hij Zijn eigen keuzes,
heeft Zijn eigen plannen.
Bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en methoden.
Bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en methoden.
Wanneer Hij Zijn werk doet,
moet Hij Zijn werk niet overleggen met de mens, het advies van de mens zoekend,
nog minder iedereen op de hoogte brengen.
Dat is Gods gezindheid,
dit moet door iedereen ingezien worden.
Als je wenst te getuigen van Gods verschijning,
als je de voetstappen van God wenst te volgen,
moet je eerst je eigen noties overstijgen.
Je moet niet bevelen dat God dit of dat doet,
nog minder moet je jouw beperkingen opleggen aan Hem,
en Hem begrenzen tot jouw opvattingen.
In plaats daarvan, zou je moeten vragen hoe je Gods voetstappen moet zoeken,
Gods verschijning moet aanvaarden,
en hoe je je moet onderwerpen aan het nieuwe werk van God;
dit is wat gedaan moet worden door de mens.
Gezien niemand anders de waarheid is, en niemand de waarheid bezit,
moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

🛎════════════🎬════════════🛎

Hoe moeten we de voetstappen van God zoeken? Wij willen je de volgende video aanbevelen om te bekijken: christelijke film ‘In de voetsporen van het Lam treden’
Li Zhong, zijn vrouw en hun twee kinderen zijn christenen. Als hij ontdekt dat zijn vrouw Almachtige Gods werk van de laatste dagen heeft aanvaard, verzet hij zich uit alle macht tegen haar geloof in Almachtige God. Hij weigert ook om Gods oordeelswerk van de laatste dagen te onderzoeken. Door zijn eigen opvattingen en denkbeelden gelooft hij dat hij zich aan de naam van de Heer Jezus moet vasthouden om naar het hemelse koninkrijk te gaan als de Heer komt. Hij probeert zijn zoon en dochter met kleine stimulansen over te halen om samen met hem te voorkomen dat zijn vrouw bijeenkomsten bijwoont. Maar door een onverwachte gebeurtenis kijkt hij op een dag stiekem naar Almachtige Gods woorden, Het Woord verschijnt in het vlees. Ze raken hem diep vanbinnen. Slaagt Li Zhongs plan om zijn vrouw tegen te houden? Wat voor transformatie ondergaat hij? Laten we bekijken hoe de hoofdpersoon de komst van de Heer heeft verwelkomt en het bruiloft van het Lam heeft bijgewoond.

Nadat je de video hebt bekeken, het laatste nieuws over de wederkomst van Christus kunt verkrijgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s