Bijbelteksten over vrede om u te helpen om de weg te zoeken om vrede te krijgen

Alle mensen zoeken vrede tijdens hun levensduur. Maar wie kan echte vrede verkrijgen? We streven en haasten allemaal ons om status en aanzien te verkrijgen. Echter, nadat velen van ons door jarenlang streven naar roem en reputatie en voldoening van het vlees hebben gekregen, voelen we ons leeg en gepijnigd, zonder enige vrede. Er wordt vaak gezegd dat vrede een zegen is. Hoe kunnen we vrede verkrijgen? Lees de volgende Bijbelteksten en je zult vrede en zegeningen van God voelen.

Lees meer:

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
(FILIPPENZEN 4:7)

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
(NUMERI 6:26)

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
(JOHANNES 14:27)

Ook zal Ik vrede geven in het land, dat gij zult te slapen liggen, en niemand zij, die verschrikke; en Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en het zwaard zal door uw land niet doorgaan.
(LEVITICUS 26:6)

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
(Johannes 16:33)

Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
(PSALMEN 119:165)

Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
(SPREUKEN 3:2)

Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;
(ROMEINEN 8:6)

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
(Jesaja 53:5)

Bron van het artikel: Online Bijbelstudie

Meer weten: Bemoedigende Bijbelteksten om je geest op te liften in moeilijke tijden

Relevante een mooie film

Iedereen heeft een ander gedachte bij “geluk”. Sommige mensen denken dat een harmonieus gezin “geluk” betekent en definieerbaar is voor geluk. Sommige mensen denken dat ‘hoger eer’ definieerbaar is aan geluk. Ik heb een film gezien. De hoofdpersoon heeft zo’n ervaring gehad. Ze is restaurant-eigenaar. De zaken in het restaurant lopen erg goed. Ze verdiende daar veel geld mee. Ze werd echter ernstig ziek door langdurige vermoeidheid. Ze viel bijna uit bed en kan bijna niet opstaan. Tijdens haar ziekte begon ze erg na te denken. Waar leven mensen voor? Is het, het waard als ik heel mijn leven bezig ben met geld verdienen, roem en fortuin? Ik had mij bijna dood gewerkt. Kan geld de mensen van de binnenste leegte ontdoen en hun hart vervullen met warmte? Kan geld hun pijn wegnemen en hen redden? Deze vraag bracht iedereen in de war. Bekijk dan de Christelijke film “Langverwacht geluk” om deze vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s