Wat is de waarheid hierachter?

Het verkondigen van Gods evangelie is de meest rechtvaardige zaak onder de mensen. Maar weet je dat, sommige mensen denken dat degenen die het huis verlaten om het evangelie te verkondigen en zich toewijden aan de Heer, dat dat soort mensen hun familie in de steek laten. Waarom zeggen ze zo? Wat is de waarheid hierachter? In deze programma werd professor Massimo Introvigne de oprichter en directeur van het Italiaanse Centrum voor Opkomende Religies uitgenodigd om deze kwestie te analyseren en te bespreken, om de waarheid te onthullen, blijven op de hoogte!

Massimo Introvigne | Deel 1: Hoe de Chinese overheid christenen vervolgt – leugens en geweld Het is algemeen bekend dat de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht kwam door leugens en geweld, en dat de CCP haar macht eveneens door leugens en geweld wil vasthouden. Slechts door leugens, geweld en moord blijft de CCP aan de macht. De CCP draagt het atheïsme uit en beschouwt religie als spiritueel opium voor het volk. Christenen verkondigen het evangelie en getuigen voor God om de wil van God uit te voeren, maar de CCP veroordeelt dergelijke rechtvaardige daden als het in de steek laten en doen uiteenvallen van gezinnen, en sluit christenen op basis van allerlei valse beschuldigingen op. Op het vasteland van China lijden christenen van allerlei huiskerken, met name de CAG, onder wrede onderdrukking en vervolging vanwege hun geloof. In sommige gevallen leidde dat tot invaliditeit of zelfs de dood. Veel christenen zijn in ballingschap gegaan en verloren huis en haard, terwijl hun gezinnen uiteenvielen. Zo zijn talloze christelijke gezinnen verwoest! In deze aflevering hebben we professor Massimo Introvigne uitgenodigd, een Italiaans hoogleraar en deskundige op het gebied van nieuwe religieuze stromingen en oprichter en directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies. We zullen met hem bespreken waarom de CCP De Kerk van Almachtige God onderdrukt en vervolgt, of de aantijgingen van de CCP jegens De Kerk van Almachtige God waar zijn, wie de hoofdschuldige is achter het uiteenvallen van christelijke gezinnen, enzovoort. De waarheid zal zo aan het licht komen, en het wrede, kwaadaardige en tegen God gerichte karakter van de CCP, die populariteit probeert te verwerven door het publiek te bedriegen en het recht te bestrijden, zal voor iedereen duidelijk worden.

Blijf opletten:

Een waar getuigenis van een christen

  • Drie politieagenten hebben één persoon bedreigd
  • Echtgenoot dwingt vrouw
  • Echtgenoot dwong zijn vrouw te scheiden
  • Echtgenoot dwong zijn vrouw te scheiden
  • Christenen lezen het woord van God
  • Christenen kiezen ervoor om God te volgen

De Heer Jezus onderwees Zijn leerlingen: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen” (MARKUS 16:15). “Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn” (LUKAS 14:26). Uit de woorden van de Heer Jezus kunnen we begrijpen dat een ware gelovige die streef naar de liefde voor de Heer, beschouwt hij het liefhebben van God en het behagen van God als de prioriteit, hij neemt Gods opdracht als zijn verantwoordelijkheid en bereidwillig betalen wat hij heeft om God tevreden te stellen, hij beschouwt zijn persoonlijke zaken als de tweede prioriteit. Net als Samuël in het Tijdperk van de Wet, hij besteed geen aandacht aan zijn winst en verlies in het hele leven, hij besteed zich en putte zich uit voor God; in het Tijdperk van genade, de discipelen van de Heer Jezus, Petrus, Johannes en andere discipelen, geven zij ook hun huwelijk en gezinnen op, en deden Gods wil, predikten het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Tegenwoordig zijn er ook veel zendelingen in alle denominaties, verlaten ze het huis om te werken en te prediken voor de Heer, en sommigen hebben nooit getrouwd. Door de eeuwen heen hebben veel mensen huis verlaten en hun baan opgegeven om het evangelie te prediken, van God getuigden en tonen hun toewijding aan God, door de prijs die ze betaalden en hun uitputting, krijgen we de kans om voor de Heer te komen en de verlossing van de Heer kunnen ontvangen. Hun loyaliteit voor God is zeker waardig voor ons om te volgen.
Nu, is het cruciale moment van de komst van de Heer, de Heer Jezus is al terug, Hij is de geïncarneerde Almachtige God. Veel ware gelovigen van verschillende denominaties hebben het woord van de Almachtige God gelezen, en Zijn werk onderzocht, herkenden ze Almachtige God de wederkomst is van de Heer Jezus, keerden ze allemaal terug voor God. Velen van hen, net als de heiligen van de eeuwen heen die de woorden van de Heer Jezus beoefenden en zetten hun vleselijke geneugten op zij, verkondigen het evangelie van God van de laatste dagen, ze brengen het nieuws van de wederkomst van de Heer door aan eenieder die verlangt naar het verschijnen van God. Het verkondigen van Gods evangelie is de meest rechtvaardige zaak onder de mensen. Maar weet je dat, sommige mensen denken dat degenen die het huis verlaten om het evangelie te verkondigen en zich toewijden aan de Heer, dat dat soort mensen hun familie in de steek laten. Waarom zeggen ze zo? Wat is de waarheid hierachter? Blijven op de hoogte: Christelijk toneelstuk ‘Kruispunt’ | (Nederlandse ondertiteling)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s