Nieuwe ontdekking: Er is een Bijbelse basis dat de Heer zal terugkeren om in China te verschijnen en te werken.

Grote muur van China

Gisteren vroeg ik mijn vrienden waar God zou verschijnen en werken. Later zag ik dat veel vrienden optie A hadden gekozen. Jammer, A is niet juist, omdat een vriendin Anneloes me vertelde dat het juiste antwoord B is. Ben je verrast? Toen ik dit resultaat zag, was ik ook geschokt, omdat ik dacht dat de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn, en dat de Heer zeker in Israël zal verschijnen wanneer Hij terugkeert. Hoe zou Hij in China kunnen verschijnen? Later zag ik dat Anneloes een bericht in de groep had gestuurd, ze zei: de Heer zal in China komen om te werken. Er zijn deze profetieën in de Bijbel: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27) en “Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen” (MALEACHI 1:1). De profetieën zijn duidelijk dat de plaats waar God zal terugkeren in het ‘Oosten’ van de wereld is, in een heidense plaats. En China ligt in het oosten van de wereld, en Gods eerste twee werkfasen waren in Israël. Voor Israël is China een ‘heidense plaats’. Daarom vervullen Gods verschijning en werk in China in de laatste dagen deze profetieën!

Het woord van Almachtige God zegt: “De profetieën zeiden dat Jehova’s naam groot zou zijn onder de heidense volken en dat Jehova’s naam verspreid zou worden onder de heidense volken – waarom zouden zij dit zeggen? Als God alleen de God van de Israëlieten zou zijn, dan zou Hij alleen in Israël werken. Bovendien zou Hij niet Zijn werk uitbreiden, en Hij zou niet deze profetie maken. Aangezien Hij deze profetie gemaakt heeft, was het nodig dat Hij Zijn werk naar de heidense volken uitbreidde, en naar elk land en plaats. Aangezien Hij dit verklaard heeft, wilde Hij dit dus zo doen. Dit is Zijn plan want Hij is de Heer die de hemel en de aarde en alle dingen gemaakt heeft, en de God van heel de schepping. Ongeacht Hij aan het werk is met de Israëlieten of in het gehele Judea, het werk dat Hij doet is het werk van het gehele heelal en het werk van de gehele mensheid. Het werk dat Hij tegenwoordig doet in het land van de grote rode draak — in een heidens land — is nog steeds het werk van de gehele mensheid. Israël kan de basis zijn voor Zijn werk op aarde; insgelijks kan China de basis worden voor Zijn werk onder de heidense volken. Heeft Hij nu niet de profetie vervuld die zegt: ‘de naam van Jehova zal groot zijn onder de heidense volken’?”. Het werk van Almachtige God vervult de woorden “de naam van Jehova zal groot zijn onder de heidense volken.” God is niet alleen de God van Israël, maar ook de God van de hele mensheid. God is teruggekeerd. Wil je de Heer verwelkomen en meer over de verschijning en werk van de Heer weten? Laten we samen naar de Christelijke film ‘Het verschijnen en het werk van Almachtige God’ – aflevering 1

Christelijke documentaire | Het verschijnen en werk van Almachtige God: een geschiedenis van de geboorte en groei van De Kerk van Almachtige God – aflevering 1

Tweeduizend jaar geleden zei de Heer Jezus: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4:17) en beloofde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7). Gedurende tweeduizend jaar hoop en tweeduizend jaar wachten… hebben generaties christenen vol verwachting uitgezien naar de terugkeer van de Heer Jezus. De hele mensheid verlangde dat de Redder zou komen en de hele redding van de mensheid zou bewerkstellingen. In het duisterste uur van de wereld… toen de kwade krachten van Satan meedogenlozer en woester waren dan ooit in hun verzet tegen God, brak de dageraad aan in het oosten – in China. In 1991, dat buitengewone jaar, verscheen de geïncarneerde Mensenzoon, Almachtige God, in de huiskerken om de waarheid uit te drukken en werk te verrichten. Daar begon Hij het werk van het oordeel uit te voeren dat begint met het huis van God. In deze documentaire wordt in de eerste plaats de waargebeurde geschiedenis verteld over hoe Almachtige God te midden van de huiskerken verscheen en begon met het verrichten van Zijn werk en het uiten van Zijn woorden. Aangezien de uitverkorenen hebben gedeeld in deze hedendaagse woorden van Almachtige God, zijn zij gaandeweg de waarheid gaan begrijpen, hebben zij een pad naar het praktiseren verworven en zijn zij van de gelukzaligheid en de vrijheid gaan genieten die door de Heilige Geest naar de mensheid is gebracht.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s