In minder dan 6 minuten kun je een mysterie ontdekken …

✨✨ Op dit moment gebeuren er veel rampen. De profetieën over de terugkeer van de Heer van de Heer Jezus zijn in principe vervuld. Het is een belangrijke tijd om de terugkomst van Jezus te kunnen verwelkomen. Vroeger heeft zuster tegen mij getuigt over Gods incarnatie en het werk wat Hij uitvoert, op het moment dat Hij komt. Ik heb hier in de Bijbel naar gezocht. Ik vind dat dit in overeenstemming is met de profetieën vanuit de Bijbel. Zoals staat in: “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Mattheüs 24:44). De Mensenzoon verwijst naar Gods incarnatie. Toch heb ik nog wel een vraag: In het tijdperk van de Wet voerde God Zijn werk met Zijn Geest uit om de mensheid te redden. Waarom voert God Zijn werk nu niet opnieuw uit met Zijn Geest om de mensheid te redden? Waarom moet Hij opnieuw incarneren? Ze heeft een video van zes minuten met mij gedeeld. Krijg antwoorden uit Gods woorden.
💎💎Vrienden, willen jullie het antwoord op deze vraag ook weten? Laten wij samen luisteren naar de lezing van Gods woorden: Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 123

God zegt: “Zijn werk in het vlees is van een uitermate grote betekenis, die voor het werk gereserveerd is en Hij die het werk uiteindelijk afrondt is de vleesgeworden God, en niet de Geest. Sommigen geloven dat God ooit op aarde komt en aan de mens verschijnt en dat Hij dan persoonlijk over de hele mensheid oordeelt door de mensen één voor één op de proef te stellen, zonder iemand over te slaan. Zij die zo denken kennen dit stadium van het werk van de incarnatie niet. God oordeelt de mensen niet één voor één en stelt ze niet één voor één op de proef. Dat zou niet het oordeelswerk zijn. Is de verdorvenheid niet hetzelfde voor de hele mensheid? Is het wezen van de mens niet voor ieder gelijk? Wat geoordeeld wordt is het verdorven wezen van de mensheid, het wezen van de mens dat door Satan is verdorven en alle zonden van de mens. God oordeelt niet over de onbeduidende en triviale fouten van de mens. Het oordeelswerk is representatief en wordt niet uitgevoerd voor een zeker persoon in het bijzonder. Het is eerder werk waarin een groep mensen geoordeeld wordt om het oordeel van de hele mensheid te vertegenwoordigen. Door Zijn werk persoonlijk op een groep mensen uit te voeren, laat God in het vlees Zijn werk het werk voor de hele mensheid vertegenwoordigen, waarna het zich geleidelijk kan verspreiden. Het oordeelswerk is eveneens zo. God oordeelt niet een bepaald soort mensen of een bepaalde groep mensen, maar Hij oordeelt over de zondigheid van de hele mensheid – het verzet van de mens tegen God bijvoorbeeld, het gebrek aan eerbied voor God, of de verstoring van Gods werk, enzovoort. Waarover geoordeeld wordt is de essentie van het verzet van de mensheid tegen God, en dit werk is het overwinningswerk van de laatste dagen. Het werk en woord van de vleesgeworden God waarvan de mens getuige is, zijn het oordeelswerk voor de grote, witte troon van de laatste dagen, die de mens zich in voorbije tijden voorstelde. Het werk dat de vleesgeworden God nu uitvoert is nu juist het oordeel voor de grote, witte troon. De vleesgeworden God van nu is de God die over de hele mensheid in de laatste dagen oordeelt. Dit vlees, en Zijn werk, woord en Zijn hele gezindheid vormen het geheel van Zijn zijn. Al is de reikwijdte van Zijn werk beperkt en niet meteen op het hele universum van toepassing, toch is het rechtstreekse oordeel van de hele mensheid de essentie van het oordeelswerk. Dit werk wordt niet alleen voor China ondernomen, of voor een klein aantal mensen. Hoewel tijdens het werk van God in het vlees dit werk niet het hele universum beslaat, vertegenwoordigt het wel het werk voor het hele universum. En als Hij klaar is met het werk binnen het bereik van Zijn vlees, zal Hij Zijn werk onmiddellijk uitbreiden tot het hele universum zoals ook het evangelie van Jezus over het hele universum is verspreid na Zijn wederopstanding en hemelvaart. Of het nu het werk van de Geest of het werk van het vlees is, het is werk met een beperkte reikwijdte, maar het vertegenwoordigt het werk voor het hele universum. Tijdens de laatste dagen verschijnt God en gebruikt Hij Zijn vleesgeworden identiteit om Zijn werk uit te voeren, en het is God in het vlees die over de mens oordeelt die voor de grote, witte troon staat. Of Hij nu de Geest of het vlees is, Hij die het oordeelswerk verricht is de God die over de mensheid in de laatste dagen oordeelt. Deze definitie is op basis van Zijn werk vastgesteld, niet op basis van Zijn uiterlijke verschijningsvorm of andere factoren. Ook al heeft de mens opvattingen bij deze woorden, niemand kan het feit van het oordeel en de overwinning door de vleesgeworden God ontkennen. Ongeacht hoe het geëvalueerd wordt, feiten zijn uiteindelijk feiten. Niemand kan beweren dat “het werk door God is gedaan, maar het vlees God niet is”. Dit is onzin, want dit werk kan alleen door God in het vlees worden gedaan. Omdat het werk al af is, zal er na dit werk geen tweede keer komen dat het werk van Gods oordeel over de mens plaatsvindt. De tweede vleesgeworden God heeft het werk van het hele management al af, en er volgt geen vierde stadium van Gods werk. Omdat het de mens is waarover geoordeeld wordt, de mens die van het vlees is en verdorven, en omdat niet rechtstreeks over de geest van Satan geoordeeld wordt, wordt het oordeelswerk niet in de spirituele wereld uitgevoerd maar onder de mensen.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

🎧🎧 Blijf luisteren naar een gezang Gods woorden om ons het belang van de incarnatie van God te laten begrijpen. Moge Gods zegen met ons zijn!

Gods twee incarnaties zijn voor de redding van de mens

Heer Jezus en zijn discipelen

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,
en om Satan te verslaan.
Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,
het is God alleen, die kan strijden met Satan.

Couplet 1
De engelen kunnen nooit vechten met Satan,
en veel minder nog kan de mens dat ooit.
Want de engelen zijn machteloos, de mens is verdorven;
de mens is nog minder in staat om in te grijpen.
Als God wil werken aan het leven van de mens,
en als Hij op aarde komt om te werken aan de mens,
dan moet Hij vlees worden, Hij moet het vlees aandoen
met Zijn werk en identiteit om Zelf de mens te redden.
God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,
en om Satan te verslaan.
Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,
het is God alleen, die kan strijden met Satan.

Couplet 2
Het gevecht met Satan dat kan alleen God strijden;
het is een onmogelijk gevecht voor de mens.
De plicht van de mens is gehoorzamen en volgen.
Want de mens is niet in staat een nieuw tijdperk te openen.
De mens kan alleen de Schepper verheugen
onder de leiding van God Zelf,
waardoor Satan zeker zal verliezen.
Dit is alles wat de mens kan doen.
God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,
en om Satan te verslaan.
Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,
het is God alleen, die kan strijden met Satan.

Couplet 3
Als het werk werd gedaan door de Geest van God,
als het werk werd gedaan door de hand van de mens,
dan zou deze strijd nooit komen
tot zijn ware effect of eind.
Elke keer dat een nieuw gevecht van start gaat,
elke keer dat het werk van een nieuw tijdperk begint,
wordt het werk gedaan door God Zelf,
waardoor Hij persoonlijk het ganse tijdperk leidt.
Hij opent een nieuw pad voor de hele mensheid.
De dageraad van elk tijdperk is een nieuw gevecht met Satan,
waardoor de mens een nieuwer, mooier rijk binnengaat,
een nieuw tijdperk dat persoonlijk wordt geleid door God Zelf.

Mythologieboeken

God werd tweemaal vlees om de mens beter te redden,
en om Satan te verslaan.
Of het nu in de geest is of in Zijn incarnatie,
het is God alleen, die kan strijden met Satan.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s