De sleutel om een eerlijke christen zijn

Broers en zussen communiceren eerlijk

Eerlijke mensen zijn eerlijk in de manier waarop ze spreken en handelen. Iedereen vindt het leuk om met hen om te gaan, en God houdt van hen en zegent hen. Net zoals God zegt: “Jullie moeten weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn.” We kunnen echter niet weerstaan ​​te liegen, bedriegen en constant vals te spelen in ons dagelijks leven. Als iets onze eigen belangen raakt, zullen we niets dan leugens spreken. In het bijzonder doen we loze beloftes vóór God, scheppen op en bedriegen God. Dit zijn de feiten. Dus hoe kunnen we een eerlijk persoon zijn? De volgende Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit, de gerelateerde artikelen en de gerelateerde video’s helpen u allemaal bij het vinden van de manieren van beoefenen.

Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit:

Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.
(SPREUKEN 12:22 )
De arme, in zijn oprechtheid wandelende, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is.
(SPREUKEN 19:1)
Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verkeert, zal bekend worden.
(SPREUKEN 10:9)
De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen.
(SPREUKEN 11:3)
Die oprecht wandelt, zal behouden worden; maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in den enen vallen.
(SPREUKEN 28:18)
Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.
(Mattheüs 5:37 )
Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.
(JAKOBUS 1:26 )
Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;
(1 PETRUS 3:10)
En dat in de goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord gehoord hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen.
(LUKAS 8:15)

Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik.
(SPREUKEN 12:19)
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.
(LUKAS 18:17)
Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.
(1 JOHANNES 3:18)
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
(JOHANNES 4:23-24)

Gerelateerde waarheid

Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden.

Je gedragen als een normaal mens betekent samenhangend spreken. Ja is ja en nee is nee. Houd je aan de feiten en spreek gepaste woorden. Lieg niet, bedrieg niet.

Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid.

Is de bovenstaande inhoud nuttig voor je om te beoefenen een eerlijk persoon te zijn? Mogen we elkaar helpen en ondersteunen in de liefde van de Heer.

Relevante een mooie christelijke film: ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ Een getuigenis van een christen over het zijn van een eerlijk mens (Nederlandse ondertitels)

Terug naar de startpagina: Geloof Hoop en Liefde

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s