Eindelijk realiseerde ik mij dat het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen.

Door Xingwu, Verenigde Staten

Noot van de redactie: veel broeders en zusters die net in God hebben geloofd, komen niet op tijd bij de bijeenkomsten en ontzien zichzelf vaak met het excuus dat ze bezig zijn met werk en geen tijd hebben, waardoor ze steeds meer afstand nemen van God. Het is hetzelfde voor de christen Xingwu. Omdat hij bezig is zijn zus te helpen haar zaken te regelen, besteedt hij weinig aandacht aan het bijwonen van bijeenkomsten, en onverwacht strekt Satan zijn zwarte hand naar hem uit – hij wordt geconfronteerd met een ongeluk. Pas daarna begint hij te ontwaken en begrijpt hij dat het bijwonen van bijeenkomsten zo belangrijk is voor christenen. Laten we zijn ervaring eens bekijken …

Mijn hart schuwt God omdat ik het te druk heb met werk om bijeenkomsten bij te wonen

In april 2018 had ik het geluk om Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden. Ik voelde me buitengewoon gelukkig en blij om de terugkeer van de Heer Jezus te verwelkomen. Daarna had ik regelmatig bijeenkomsten met mijn broeders en zusters. We lazen Gods woorden en communiceerden onze individuele ervaringen en inzichten. Ik profiteerde dagelijks van Gods woorden. In mijn hart had ik vrede en vreugde. Na een tijdje begon ik veel waarheden te begrijpen die ik eerder nooit had begrepen, en ik verkreeg veel meer dan in de religie.

Eind december 2018 werd de winkel van mijn zus druk en kwam ze handen tekort, dus vroeg ze me om over te werken. De tijd die nodig was om bijeenkomsten bij te wonen, botste echter vaak met mijn overwerk. Elke keer als ik terugkwam van het bijwonen van een bijeenkomst, zei mijn zus ongelukkig tegen me: “Broeder, de winkel is bezig; besteed niet altijd tijd aan het bijwonen van bijeenkomsten. Als je tijd hebt, help dan in de winkel.” Toen ik dat hoorde, dacht ik: “Het maakt niet uit of ik een paar keer niet naar de bijeenkomsten ga. Het is prima om in mijn hart in God te geloven. Na een tijdje, wanneer ik niet druk ben, zal ik regelmatig bijeenkomsten bijwonen.” Daarom stelde ik altijd de zaken van de winkel voorop en ging ik pas naar bijeenkomsten wanneer ik vrij was. Soms waren de bijeenkomsten al lang begonnen wanneer ik aankwam; soms wanneer ik klaar was met mijn werk, waren de bijeenkomsten al voorbij en kon ik niet het niet bijwonen. Onbewust voelde ik me veel minder gestimuleerd om bijeenkomsten bij te wonen. Bovendien, omdat ik altijd erg moe was van overuren tijdens die periode, wanneer ik thuis kwam, viel ik vaak in slaap voordat ik zelfs twee passages van Gods woorden had gelezen, en soms was ik zo uitgeput dat ik gewoon naar bed ging. En ik ging vaak gewoon door de bewegingen in gebed. Als gevolg daarvan voelde ik me steeds verder van God verwijderd.

Gedurende die tijd communiceerden mijn broeders en zusters vaak met me en zeiden: “Je bent bezig met werk en neemt niet regelmatig deel aan bijeenkomsten. Je bent in Satans valstrikken gevallen. In de laatste dagen is de spirituele strijd intens. Satan wil niet dat we Gods redding ontvangen, dus probeert het allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen te gebruiken om onze normale relatie met God te verstoren. Van buitenaf is de winkel druk, maar in de spirituele wereld gebruikt Satan dit om je te storen zodat je geen tijd hebt om bijeenkomsten bij te wonen en de waarheid na te jagen. Langzaam zal je steeds verder en verder weg van God zijn, verlies je Gods zorg en bescherming en word je uiteindelijk gevangengenomen door Satan. We moeten de kwaadaardige motieven van Satan kunnen onderscheiden.” Elke keer na het horen van hun communicatie, stemde ik mondeling in om vergaderingen bij te wonen, maar ik dacht in mijn hart: “De winkel van mijn zus is druk en dit is de feitelijke situatie. Als ik niet help, zal ze zeker tegen me klagen. Wanneer ik het in de toekomst niet druk heb, ga ik normaal bijeenkomsten bijwonen. Zal het niet allemaal hetzelfde zijn? Bovendien kan ik niet zien en voelen hoe Satan ons stoort en verslindt. Het is misschien niet zo serieus.” Ik gaf altijd een doof oor naar de communicatie van mijn broeders en zusters. Ik ging nog steeds zelden naar bijeenkomsten en soms hoewel ik ging, kon ik geen enkele vorm van interne rust vinden, maar dacht ik aan werkzaken. Als gevolg daarvan heb ik weinig verkregen uit de bijeenkomsten. Ik kon me niet kalm en vredig voelen, maar voelde me constant uitgeput. Het was precies op dat moment dat Satan zijn zwarte hand naar mij uitstrekte …

Een persoon voelt zich uitgeput

Satans ellende kwam onbewust op mij

Om 19:00 uur op de vierde dag van de eerste maanmaand in 2019 kwam een ​​klant naar de winkel om materialen te kopen. Ik vond alles waar hij om vroeg, behalve een klein stel ijzeren staven van drie meter lang. Ik klom vervolgens een ladder op naar een plank van meer dan tien voet hoog om een ​​klein stel ijzeren staven te krijgen van een groot stel (bestaande uit 100 kleine strengen). Ik sneed eerst de ijzeren plaat aan de rechterkant van de grote bos die werd gebruikt om het te binden en sneed vervolgens de ijzeren plaat aan de linkerkant af. Toen ik zag dat de grote bos niet los was, hield ik het ijzeren rek boven mijn hoofd vast met één hand en gebruikte ik al mijn kracht om met de andere hand een kleine bos van de linkerkant te trekken. Onverwachts viel het grote stel ijzeren staven plotseling los en vielen de ijzeren staven op mij als een vallende muur. Met slechts één hand aan het rek, kon ik me nauwelijks vasthouden, ik dacht: “Ik ga dood. Ik ben meer dan tien voet van de grond en beneden zijn stenen, gietijzeren pijpen en ijzeren staven dwars door elkaar liggend. Als ik val, zal ik zeker sterven of kreupel worden.” Op dit kritieke moment riep ik haastig God aan: “Oh God, red mij! Red mij!” Ik verloor toen alle bewustzijn. Ik wist niet hoeveel tijd er was verstreken toen ik de stemmen van de mensen om me heen vaag hoorde en voelde dat ze me omhoog trokken …

Toen ik net weer bij bewustzijn was, voelde ik een ondraaglijke pijn in mijn borst en voelde dat iemand mijn kleding en broek sneed om me te redden. Ik worstelde om mijn ogen te openen maar faalde. Mijn lichaam deed erg pijn en ik voelde me verstikt – ik had vreselijke pijn, alsof ik op het punt stond te sterven. Na een tijdje viel ik weer flauw. Toen ik wakker werd, lag ik in een afdeling. Ik leefde nog – ik wist dat het Gods bescherming was en ik bleef God in mijn hart bedanken. Na een onderzoek vertelde de arts aan mijn zus: “Ik dacht dat zijn verwondingen heel ernstig zouden zijn, maar in feite heeft hij geen hersenschudding of gebroken botten, maar alleen zijn botten gekraakt. Als hij één van zijn cervicale wervels had gebroken, zou hij een operatie moeten ondergaan en dit zou waarschijnlijk een dwarslaesie veroorzaken. Hoewel zijn verwondingen nog steeds ernstig zijn, heeft hij geen operatie nodig. Hij heeft zoveel geluk.” Ik was erg ontroerd toen ik dat hoorde. Ik heb God echt bedankt! Als ik terugdenk aan hoe ik van die hoogte was gevallen en hoeveel ijzeren staven recht op me neerstortte, als het niet door Gods bescherming was, zou ik mijn leven hebben verloren. Met dit in gedachten, zwol mijn hart van dankbaarheid aan God.

het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen

De sinistere motieven van Satan doorzien

De tweede dag kwamen mijn kerk zusters naar het ziekenhuis om mij te zien. Toen ze hoorden dat ik alleen mijn botten kraakte nadat ik van zo’n hoogte was gevallen, bedankten ze God allemaal voor Zijn bescherming van mij. Zuster Liu zei: “Broeder, uw ontmoeting met het ongeluk is eigenlijk Satan die u probeert te storen en verslinden. Laat me twee passages van Gods woorden aan u lezen.”

“Gods woorden zeggen: ‘God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. […] Satan staat op voet van oorlog met God en volgt Hem op een afstandje. Zijn doel is om al het werk dat God wil verrichten, te verwoesten, in de mensen te wonen die God wil hebben en hen te controleren en volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt − dat is zijn doel.’”

Op aarde zijn er allerlei kwade geesten die eindeloos op jacht zijn naar een rustplaats en voortdurend op zoek zijn naar lijken van mensen die opgegeten kunnen worden. Mijn volk, blijf onder mijn hoede en bescherming! Gedraag je nooit bandeloos! Gedraag je nooit roekeloos! Bied je trouw liever aan in mijn huis, alleen met trouw kun je een tegenaanval inzetten tegen de sluwheid van de duivel. Gedraag je onder geen omstandigheid als in het verleden.

Na het lezen van Gods woorden, communiceerde zuster Liu: “Sinds de mensheid door Satan werd gecorrumpeerd, heeft God voortdurend gewerkt om de mensheid te redden, terwijl Satan alles heeft geprobeerd om Gods werk te verstoren en te ontwrichten. Satan gebruikt allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen in ons leven om ons te ontwrichten – het brengt ongelukken in onze huizen of richt zich op ons en valt onze zwakke punten aan, in de vergeefse hoop ons terug te slepen in zijn kamp en uiteindelijk ons ​​Gods redding te laten verliezen en daarmee samen met het vernietigd te worden door God. Gedurende deze tijd was het niet mogelijk voor je om regelmatig bijeenkomsten bij te wonen, omdat de winkel van je zus handen te kort kwam en je ermee bezig bent geweest. Van de buitenkant lijkt het de werkelijke situatie te zijn, maar in feite zit de verstoring van Satan hier achter. Satan probeert deze methode te gebruiken om je hart over te nemen, zodat je geen tijd hebt om God te aanbidden. Je ziet het misschien alleen maar als het missen van verscheidene bijeenkomsten omdat je bezig was en het niets ernstigs is, maar de sinistere motieven van Satan zijn om je steeds meer van God te verwijderen, steeds minder bereid te zijn om bijeenkomsten bij te wonen en Gods woorden te lezen, en zelfs interesse te verliezen om in God te geloven, zodat je uiteindelijk Gods zorg en bescherming zult verliezen en beetje bij beetje door Satan wordt verslonden. Je plotselinge verwonding bevat de goede bedoelingen van God. Hoewel je wat pijn in deze omgeving hebt geleden, is het gunstig voor je levens intrede. Aan de ene kant kunnen we echt het kwaad en de hatelijkheid van Satan zien, in staat zijn om het te onderscheiden en af ​​te wijzen in ons hart en niet opnieuw voor zijn sluwe plannen te vallen; aan de andere kant kunnen we Gods liefde zien. Hoewel we zo tegen God rebelleren, heeft Hij nog steeds genade met ons en waakt over en beschermt.”

Terwijl ik de gemeenschap van de zuster hoorde, bleef ik mijn hoofd knikken en zei ik opgewonden: “Ja, dat klopt! De broeders en zusters hebben altijd met mij gecommuniceerd dat Satan allerlei manieren gebruikt om mensen naar zich toe te trekken en mensen te slikken, maar ik heb nooit geweten hoe ik dingen vanuit het perspectief van de spirituele wereld kon zien. Ik dacht dat het de werkelijke situatie was dat mijn werk druk was en dat het geen probleem was om bijeenkomsten niet bij te wonen. Nu weet ik dat Satan deze dingen gebruikt om me God te laten schuwen en uiteindelijk door Satan te worden geschaad. Hoewel ik tijdens deze periode geen bijeenkomsten bijwoonde, toen ik God riep toen het ongeluk gebeurde, redde Hij mijn leven. Godzijdank! Vanaf nu moet ik God niet langer ongehoorzaam zijn; Ik moet de bijeenkomsten serieus bijwonen, Gods woorden meer lezen en mijn plicht vervullen om Gods liefde terug te betalen.”

Het bijwonen van bijeenkomsten is zo belangrijk

De zusters hebben vervolgens met mij gecommuniceerd dat we als gelovigen in God een plaats voor God in ons hart moeten hebben en prioriteit moeten geven aan het aanbidden van God. Het bijwonen van bijeenkomsten, bidden en het lezen van Gods woorden zijn manieren om een ​​normale relatie met God tot stand te brengen en ze zijn iets dat wij christenen op zijn minst moeten doen. Zuster Liu las ook deze passage van Gods woorden: “‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.

De zuster deelde vervolgens deze boodschap: We weten uit Gods woorden dat geloof in God niet alleen gaat over onze mondelinge uitspraken en het geloof vanuit ons hart. Het is belangrijker om vaak voor God te komen, vaak tot God te bidden, vaak Gods woorden te lezen, vaak bijeenkomsten bij te wonen, meer over de waarheid uit Gods woorden te begrijpen, Gods woorden in de praktijk van het echte leven te brengen en Gods werk persoonlijk te ervaren in de praktische omgevingen die God elke dag voor ons regelt. Op die manier kunnen wij van onze corrupte gezindheid af komen, God gehoorzamen, Hem tevreden stellen en uiteindelijk door God worden gered. Alleen dit kan echt geloof in God worden genoemd. Als wij niet handelen overeenkomstig Gods vereisten, niet deelnemen aan de bijeenkomsten, bidden (kijk naar: leren bidden ), de waarheid communiceren of Gods woorden praktiseren in het echte leven; als wij slechts in onze vrije tijd in God geloven, waardoor het geloof slechts een bijzaak in ons leven betekent; dan maakt het niet uit hoeveel jaren wij al geloven in God, maar we zullen onze corrupte gezindheid niet van ons af kunnen werpen of een echt goed begrip van God hebben. Dit soort geloof is gewoon lippendienst en is zonder inhoud. God erkent dit soort geloof niet.

De zuster vervolgde haar boodschap: “Wij vinden ons werk altijd belangrijker dan bijeenkomsten en vaak lukt het ons niet om op tijd bij de bijeenkomsten te zijn. Dit geeft aan dat wij niet door hebben hoe belangrijk deze bijeenkomsten zijn. In feite is het kerkelijk leven een manier om de woorden van God te delen en de waarheid te begrijpen. Alleen door gemeenschap met onze broeders en zusters te hebben, kunnen wij de waarheid steeds beter leren begrijpen en zullen Gods woorden en Zijn wil steeds duidelijker voor ons worden als wij deze in de praktijk proberen te brengen van het echte leven. Daarom moeten wij onze deelname aan het kerkelijke leven niet verzaken. Net zoals de Bijbel zegt: ‘En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’ (Hebreeën 10:25). Hieruit kunnen wij zien dat het deelnemen aan bijeenkomsten van groot belang is voor ons, als gelovigen in God en dat wij ten allen tijde moeten blijven deelnemen aan bijeenkomsten. Doordat ons kaliber laag is, kunnen we alleen de letterlijke betekenis van Gods woorden begrijpen, maar kunnen wij Gods ware bedoelingen en vereisten niet begrijpen. Echter, door met onze broeders en zusters in gesprek te gaan over onze eigen ervaringen en inzichten, kunnen wij meer verlichting en inzicht verkrijgen. Zo kunnen wij van elkaar leren, zodat we de ware betekenis van Gods woorden beter kunnen begrijpen. Het pad welke wij op moeten gaan om Gods woorden in de praktijk te brengen zal op deze manier duidelijker zijn. Bovendien kunnen wij tijdens bijeenkomsten samen de waarheid zoeken om de problemen op te lossen die wij tegenkomen in het echte leven en dit zal ons helpen om Gods woorden in de praktijk van het echte leven te brengen. Op deze manier kunnen wij ons, wat er ook gebeurt, altijd concentreren om voor God te komen, na te denken over onze eigen corrupte gezindheid en de wil van God te zoeken. Zo leren wij Gods vereisten in de praktijk te brengen. Op deze manier kunnen wij leren om aan onze corrupte gezindheid te ontsnappen, zodat wij sneller kunnen groeien in ons geestelijke leven. Als we niet geregeld bijeenkomsten kunnen bijwonen, noch weten wij hoe wij de waarheid moeten zoeken, dan kunnen wij Gods wil niet begrijpen, wanneer we moeilijkheden of problemen ondervinden. Zonder Gods leiding vanuit Zijn woorden, zullen wij vaak niet weten wat wij moeten doen om problemen op te lossen. Hierdoor zullen wij ons fysiek en mentaal uitgeput voelen. Erger nog, als wij God mijden en zijn zorg en bescherming verliezen, geeft dat ruimte aan Satans werk en zullen wij gemakkelijk worden gestoord en worden verzwolgen door Satan, waardoor wij moeten leven met de kwellingen van Satan. Zoals de woorden van God zeggen: ‘Als je geestelijk leven niet normaal is, kun je Gods huidige werk niet begrijpen. Je voelt altijd dat het volledig onverenigbaar is met je eigen ideeën, en je bent weliswaar bereid om Hem te volgen, maar je hebt geen innerlijke drijfveer. Dus ongeacht wat God op dit moment doet moeten mensen samenwerken. Als mensen niet samenwerken, kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen en als mensen geen hart hebben om samen te werken, is het voor hen nauwelijks mogelijk om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. […] Als mensen niet met God samenwerken en niet dieper proberen binnen te gaan, zal God wegnemen wat ze eens hadden. Van binnen zijn mensen gemakshalve altijd hebzuchtig en genieten ze liever van wat reeds beschikbaar is. Ze willen Gods beloften verkrijgen zonder ook maar iets te betalen. Dit zijn de extravagante gedachten binnen de mensheid. Het leven zelf verkrijgen zonder een prijs te betalen – wat is er ooit zo gemakkelijk geweest? Wanneer iemand in God gelooft en ernaar streeft om het leven binnen te gaan en een verandering in zijn gezindheid zoekt, moeten ze een prijs betalen en een staat bereiken waarin ze God altijd zullen volgen, ongeacht wat Hij doet. Dit is iets wat mensen moeten doen. Zelfs als je dit allemaal als regel navolgt, moet je je eraan houden, en hoe groot de beproevingen ook zijn, je kunt je normale relatie met God niet loslaten. Je zou in staat moeten zijn om te kunnen bidden, je kerkleven in stand te houden en bij broeders en zusters te blijven. Wanneer God je beproeft, moet je nog steeds de waarheid zoeken. Dit is de minimale vereiste voor een geestelijk leven.’ Zoals je kunt zien is een normaal spiritueel leven erg belangrijk voor ons. Bidden, Gods woorden lezen en bijeenkomsten bijwonen zijn allemaal een onmisbaar onderdeel van het geestelijke leven. Alleen door ons hieraan te houden, kunnen we een normale relatie met God opbouwen en het werk van de Heilige Geest ontvangen. Daarom moeten wij, ongeacht hoe druk ons dagelijkse leven ook is en hoe moe onze fysieke lichamen ook zijn; nog steeds de tijd nemen om te bidden, Gods woorden lezen en bijeenkomsten bijwonen om een normaal geestelijk leven te behouden. Zo zullen wij weten hoe wij de waarheid moeten zoeken als we moeilijkheden op ons levenspad tegenkomen. Wij zullen de juiste weg ontvangen om Gods woorden in de praktijk te kunnen brengen. Alleen dan zal ons geestelijke leven krachtig worden en zal onze relatie met God na verloop van tijd normaler worden.”

Pas nadat ik de boodschap van de zuster had gehoord, begon ik hierover na te denken en dacht: “Ik beweerde gewoon in God te geloven, ik was overtuigd van het idee, dat zolang ik God maar vasthield in mijn hart, dat dit genoeg was. Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, beschouwde ik mijn geloof in God eigenlijk gewoon als een hobby. Hoewel ik mij wel erg thuis voelde in de bijeenkomsten die ik nog nooit in kerk had gevoeld, omdat ik niet wist wat echt geloof in God betekende; noch iets wist over spirituele oorlogen. Als ik de tijd had om bijeenkomsten bij te wonen, deed ik dat, maar als ik het te druk had met mijn werk, verzaakte ik de bijeenkomst. Wel was ik op de automatische piloot bezig met bidden tot God en het lezen van Gods woorden. Dit deed ik in plaats van mij te concentreren op het nastreven van de waarheid. Elke dag was ik bezig met mijn werk, groeide ik zakelijk gezien door, maar ik raakte verder los van God en werd hierdoor bijna weggetrokken door Satan. Als ik door een ongeluk kreupel zou zijn geworden of mijn leven had verloren; wat zou het leven dan nog voor nut hebben, hoe druk ik het nu elke dag ook had?! Omdat ik Gods werk van de laatste dagen heb aanvaard, zou ik de kans moeten koesteren om de waarheid en het leven te verkrijgen. Ik moet niet langer aanmodderen in mijn geloof in God en ik zal proactief bijeenkomsten bij gaan wonen en een normale relatie met God onderhouden.”

Dankbaar voor Gods liefde.

In de dagen die volgden, begon ik mij ten tijde van mijn herstel te concentreren op het lezen van Gods woorden en actief deel te nemen aan online bijeenkomsten. Nadat ik de getuigenissen over de ervaringen van mijn broeders en zusters hoorde, voelde ik mij diep van binnen bijzonder vredig en opgewekt. In die periode voelde ik mijn hart steeds dichter bij God komen. Een paar dagen later, toen ik naar de dokter ging om wat medicijnen te halen, zei de dokter: “Je hebt veel geluk gehad, dat je geen operatie nodig hebt gehad, nadat je van zo’n hoogte bent gevallen.” Ik vertelde hem dat het God was die mij had beschermd en hij zei dat het zo wonderbaarlijk was. Ik heb God hartelijk bedankt. Mijn oudere broer was van een hoogte van acht voet gevallen en had drie van zijn wervels gebroken, waardoor hij vier maanden lang niet had kunnen lopen. Ik was in mijn vijftiger jaren van zo’n hoogte gevallen en was toen getroffen door zulke zware ijzeren staven. Ik hoefde echter niet alleen een operatie te ondergaan, maar herstelde ook zo snel. God beschermde me echt.

Mijn wond is eigenlijk binnen twee maanden tijd genezen. Hoewel ik niet heel zwaar werk kon doen, kon ik desondanks wel normaal werken. Mijn collega’s zeiden ook dat ik echt geluk had gehad dat ik niet kreupel was geraakt door de val en zij waren allemaal verbaasd dat ik zo snel hersteld was. Ik was God echt dankbaar!

Als ik terugdenk aan deze ervaring, dank ik God heel erg. Hoewel ik wat pijn heb geleden, heb ik de goddeloosheid van Satan gezien – hij gebruikt allerlei methoden om de mens van God te distantiëren en probeert de mens ten allen tijde kapot te maken en te verslinden. Ik heb mij ook gerealiseerd, dat wij gelovigen niet zomaar een spelletje kunnen spelen met ons geloof in God. Wij moeten de waarheid nastreven, ijverig bidden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en Gods woorden lezen. Op deze manier kunnen we een normale relatie met God behouden en eventuele schade vermijden die door Satan wordt veroorzaakt. Momenteel neem ik niet alleen actief deel aan de bijeenkomsten, maar ik vervul daarnaast ook enthousiast mijn plicht. Mijn relatie met God wordt steeds normaler. Godzijdank voor zijn bescherming. Daarom heb ik besloten om Gods liefde ijverig te beantwoorden.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Bron van het artikel: ‘Online Bijbelstudie’

Misschien vind je leuk: Christelijke muziek ‘Ons kerkleven is zo liefelijk’ | Dans video

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s