De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur”

Hoe kunnen we, wanneer we het nieuws van de wederkomst van de Heer horen, oordelen of het waar of niet waar is?

Broeders en zusters bespreken kwesties

Hoe komen wij erachter of de prediking die wij horen inderdaad leiden naar de juiste weg? Laten we met deze kwestie in ons achterhoofd even teruggaan naar de tijd dat de Heer Jezus voor het eerst op aarde is gekomen, Zijn reddingswerk had uitgevoerd en is opgestegen naar de hemel. Hoewel ze de Heer Jezus niet van aangezicht tot aangezicht hadden gezien of Hem met hun eigen oren hadden horen prediken, zoals de discipelen van de Heer Jezus, Petrus en Johannes, deden, gingen ze in de Heer geloven nadat ze andere mensen hadden horen prediken wat de Heer Jezus had gedaan, zoals het terugbrengen van mensen uit de dood, het kalmeren van de wind en de golven, en het voeden van 5000 mensen met vijf broden en twee vissen en andere dergelijke wonderen, en dat Hij veel waarheden had geuit om mensen te leren dat ze hun zonden moesten belijden en berouw tonen, de Heer liefhebben met heel hun hart en ziel, hun naaste liefhebben als zichzelf, en het kruis dragen om Hem te volgen, enz. Hieruit zagen zij dat het werk van de Heer Jezus gezag en macht droeg en niet kon worden gedaan door een persoon, en dat de woorden van de Heer Jezus allemaal waarheden waren die hen het pad van beoefening konden tonen en wat ze nodig hadden om de juiste menselijkheid te bezitten. Geen mens kon zulke woorden uitdrukken. En ze voelden ook dat ze, zolang ze volgens de woorden van de Heer beoefenden, ze vrede en vreugde konden ervaren. Dus erkenden ze de Heer Jezus als de Verlosser en volgden Hem. Evenzo accepteerden we de redding van de Heer nadat we hadden bevestigd dat het God Zelf was die deze waarheden tot uitdrukking bracht en het werk uitvoerde, en dat alles wat Hij deed, was omwille van onze redding. Daarom is het niet moeilijk om erachter te komen of dit de verschijning en werk is van de teruggekeerde Heer. De sleutel is om te zien of het het werk is om de mensheid te redden en of de woorden die Hij uitspreekt waarheden zijn die de mens kunnen redden, omdat Gods verschijning en werk zinvol zijn en allemaal zijn bedoeld om de mens te redden.

De Heer Jezus heeft enkele profetische woorden gesproken over het werk wat Hij in de laatste dagen uit zal voeren: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). En de Bijbel vermeldt: “Heilig​ hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Deze Bijbelteksten geven ons inzicht in het feit dat wanneer de Heer terugkeert, Hij in overeenstemming met onze gestalte; meer en hogere waarheden zal uitdrukken dan wat Hij heeft gedaan in het Tijdperk van Genade. Hij zal ons aan de hand van Zijn woorden oordelen en reinigen, waardoor wij aan de banden van de zonden kunnen ontsnappen, gezuiverd en dus kunnen worden getransformeerd. Als wij iemand dus horen getuigen over de terugkomst van de Heer, mogen wij niet blindelings verwerpen; maar wij zouden deze getuigenis juist met een open en nederig hart moeten onderzoeken en de evangelisten moeten vragen welk werk de teruggekeerde Heer verricht en welke woorden Hij uitspreekt. Als de inhoud van hun prediking overeenkomt met de door de Heer Jezus uitgesproken profetieën, kunnen wij bevestigen dat de Heer echt is teruggekeerd om te verschijnen en Zijn werk uit voeren. Dan moeten wij dit nieuwe werk accepteren en hieraan gehoorzaam zijn, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen verwelkomen. Het is precies zoals Gods woord zegt: “Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen.” “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. Wat een grove vergissing!

Alleen de Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij veel waarheden heeft geuit en daarmee het werk van oordeel en zuivering uitvoert. De meeste woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt, staan in het boek ‘Het Woord verschijnt in het Vlees’. Broeders en zusters die dit boek hebben gelezen, weten allemaal dat dit boek dikker is dan de Bijbel en zij weten ook dat de inhoudsopgave alleen al meer dan 10 pagina’s telt. Het boek bevat veel hoofdstukken, zoals: “Het mysterie van de vleeswording,” “Over de Bijbel,” “Het doel van het beheren van de mensheid,” “Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld,” “Gods werk en het werk van de mens,” “Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid,” “Hoe je de God op aarde kunt leren kennen,” “Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming,” “Over bestemming.” De woorden van Almachtig God verklaren duidelijk verschillende aspecten van de waarheid; zoals het mysterie van Gods incarnatie, het innerlijke verhaal van de Bijbel, het doel van Gods zesduizendjarige managementplan van het menselijk ras,  het verschil tussen het werk van God en het werk van de mens, het God de mens oordeelt en zuivert, hoe Hij het einde en de bestemming voor elk soort mens bepaalt, hoe de mensheid God moet kennen enzovoort. Deze waarheden zijn allemaal mysteries met betrekking tot het werk van God Zelf en kunnen door niemand worden uitgedrukt.

Wat is momenteel dan de belangrijkste taak voor ons? In Openbaringen 3:20 staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Wanneer we sommige mensen horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd om woorden uit te spreken, moeten we ons concentreren op het horen van Gods stem. Wij moeten onderzoeken of de woorden die wij horen inderdaad van God afkomstig zijn en of dit het werk van God is. We moeten dan weten of dit de woorden van de Heilige Geest zijn die tot alle kerken worden gesproken. Alleen zo kunnen wij bepalen of Almachtige God inderdaad de teruggekeerde Heer Jezus is. Zolang wij een nederig zoekend hart hebben, zal God ons leiden om de Heer te kunnen verwelkomen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s