De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Gelovigen in de ramp bidden om de terugkeer van de Heer

Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Er gebeuren wereldwijd vele rampen. Veel broeders en zusters denken dat het teken met betrekking tot de terugkomst van de Heer in vervulling is gegaan en dat de Heer dus ook ieder moment zou moeten terugkeren. Wat echter verwarrend is, zijn de steeds groter wordende rampen. Waarom zijn wij niet vóór deze rampen opgenomen? Broeders en zusters; wat vindt u van deze vraag?

  • De rampen komen. Waarom hebben wij de Heer nog niet op de wolken terug zien komen?

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. Dat geeft aan dat de tekenen met betrekking tot de terugkomst van de Heer in vervulling zijn gegaan. De Heer is al teruggekeerd. Veel mensen vragen zich echter af of de Heer inderdaad al is teruggekeerd omwille van het feit dat zij Hem nog niet hebben gezien. Als Jezus inderdaad al is teruggekomen, hoe kan het dan dat wij Hem nog niet hebben gezien? In feite is de Heer al teruggekeerd. Alleen wij laten bij het wachten op Zijn terugkomt een belangrijke vraag buiten beschouwing. Dat houdt in dat wij een belangrijke profetie die over Zijn terugkomst gaat negeren. De Heer Jezus profeteerde eens: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lucas 12:40). “En rond middernacht werd er geroepen:Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Deze profetieën geven aan dat de Heer bij Zijn geheime terugkomst op aarde, opnieuw zal incarneren. Dit zal in het geheim gebeuren en daar zullen wij op dat moment niets van weten. Als wij ons alleen aan de profetie over de terugkomst van Jezus publiekelijk op de wolken willen blijven vasthouden, maar de profetie over de geheime komst van de Heer niet willen accepteren; is dit niet naar de wil van de Heer. We zullen Zijn terugkomst missen als wij op die manier handelen. Het gevolg daaraan is, dat wij Hem ook niet kunnen verwelkomen. Laten wij kijken wat God hier verder over zegt: “Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge komst van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer Hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan: “Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.” De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.” Uit Gods woorden kunnen wij duidelijk zien dat de Heer al op de witte wolken is teruggekeerd. De witte wolk verwijst naar Gods Geest, Gods woord, Gods gezindheid en alles wat God heeft en is. Hij heeft in deze laatste dagen vóór de rampspoed een groep overwinnaars gemaakt. Als wij niet zo snel mogelijk Zijn voetsporen volgen, zullen wij de kans verliezen om Hem te kunnen ontmoeten en zullen wij in de rampen vervallen.

Bid dat de Heer terugkeert

  • De Heer is teruggekeerd, hoe kunnen wij de voetsporen van God vóór de rampen vinden?

We weten het uit de discussie er twee manieren zijn waarop de Heer in de laatste dagen terug zal komen. De ene manier is waarop Hij op een verborgen wijze naar de aarde zal komen en als de Mensenzoon zal incarneren. De andere manier, is de algemeen bekende wijze; waarbij de Heer publiekelijk op de wolken terug zal komen. Hoe kunnen wij de Heer herkennen en Gods voetsporen volgen als de Heer in het geheim op de aarde is teruggekomen? De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13). God zei: “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven.” Uit Gods Woord kunnen wij leren dat God in de laatste dagen weer zal spreken en dan alle waarheden zal vertellen over veel dingen die wij daarvoor nog niet konden begrijpen. In Gods nieuwe woorden kunnen wij deze waarheden vinden. Als wij deze vinden, betekent dit dut dat wij God vinden. Wanneer wij dan iemand het evangelie horen verspreiden, moeten wij deze getuigenis met een nederig en oprecht hart onderzoeken. Als wij Gods stem herkennen, Zijn stem kunnen accepteren en Hem kunnen gehoorzamen; hebben wij de teruggekeerde Heer verwelkomd.

Christenen heten de Heer welkom

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s