Ik heb het ware geluk gevonden

Iedereen wil een heerlijk en gelukkig huwelijk! Maar de werkelijkheid voldoet helaas niet aan zijn verwachting, niemand weet waarom hun oorspronkelijke belofte eindigt als een waardeloos leugen. Wat is daar de oorzaak? Hoe een waar geluk te vinden, geconfronteerd met een gebroken huwelijk?
De hoofdpersoon in dit artikel had ook zo’n verwarring gehad. Oorspronkelijk had ze een harmonieus gezin. Maar haar man had een affaire vanwege het werk, het verraad van haar man deed haar aan zelfmoord denken. Gelukkig, toen ze wanhopig was, kwam de redding van Almachtige God van de laatste dagen naar haar toe. Door Gods woorden te lezen zag ze veel dingen door, begreep ze de grondoorzaak van het instorten van het huwelijk, liep ze uit de afgrond van pijn en vond het ware geluk.
Als u ook over dit soort verwarring beschikt, lees dan dit artikel rustig uit. De ervaring van de hoofdpersoon in het artikel zal uw verwarring oplossen en u helpen om het ware geluk te vinden.

Lees het woord van God

Ik heb het ware geluk gevonden

Door Zhang Hua, Cambodja
Ik werd geboren in een eenvoudige boerenfamilie. Ook al waren we niet welgesteld, mijn vader en moeder hielden van elkaar en behandelden mij zeer goed: je zou zeker kunnen zeggen dat we in ons gezinsleven geluk kenden en gezegend waren. Toen ik volwassen was geworden, zei ik tegen mezelf: ik moet een echtgenoot vinden die me goed behandelt, en dan een heerlijk, gelukkig gezin opbouwen. Dit is wat het meest van belang is. Ik ben niet uit op rijkdom: alles wat ik nodig heb is een liefdevolle relatie met mijn echtgenoot en een vredig gezinsleven.
Ik ontmoette mijn echtgenoot via een wederzijdse kennis. Eerst vond ik hem niet leuk, omdat hij nogal klein van stuk was, maar op mijn vader en moeder had hij een goede indruk gemaakt. Ze zeiden dat hij een vriendelijk hart had en dat hij me goed zou behandelen. Ik kon zien dat hij mensen oprecht behandelde, en hij leek me iemand die zijn gezin goed zou behandelen. Ik dacht: Het geeft niet dat hij een beetje klein is. Zolang hij me goed behandelt, is het in orde. Daarom stemde ik in met het huwelijk en in 1989 trouwden we. Na ons huwelijk behandelde mijn echtgenoot me liefdevol en hij zorgde goed voor me. Ook ik legde me er met hart en ziel op toe om voor hem te zorgen, en altijd waren mijn gedachten bij hem. Na de geboorte van onze twee dochters, bleef ik thuis en nam ik de zorg voor de huishouding op me, zodat hij naar zijn werk kon gaan zonder zich ergens druk over te hoeven maken. Enige tijd later gingen onze twee kinderen buiten de stad op school, en daarom huurde ik een appartement in de buurt om bij hen te zijn terwijl ze studeerden. Ik viel mijn echtgenoot nooit lastig met gezinskwesties, klein of groot. Soms ging het om moeilijke of vermoeiende zaken, maar onze relatie als man en vrouw was vervuld van wederzijdse liefde, zorg en achting; we leidden een vredig leven. Ik had het gevoel dat ik een echt gelukkig leven had.
In die tijd was het geld dat mijn echtgenoot verdiende, net voldoende om onze dagelijkse uitgaven te bekostigen. Hoewel ons leven een tikkeltje zwaar was, klaagde ik nooit bij hem. Ik meende dat man en vrouw moesten delen in de vreugden en het verdriet van het leven. Enige tijd later echter verslechterde de financiële situatie op de werkvloer van mijn echtgenoot; het kwam zover dat hij slechts de helft mee naar huis bracht van wat hij gewoonlijk per maand verdiende, en het kostte ons grote moeite om het onderwijs van onze kinderen te bekostigen. In een poging om de druk die op mijn echtgenoot lag te verlichten, begon ik geregeld geld te lenen van onze familieleden. Ik dacht: Deze beproevingen zijn maar tijdelijk. Na verloop van tijd zal alles beter worden. Omdat we uiteindelijk over een heel lange periode geld aan het lenen waren, werden onze schulden steeds groter en kwamen we beiden onder grote druk te staan. In 2013 vatte mijn echtgenoot het plan op om in het buitenland geld te verdienen. Toen hij me dit vertelde, viel het me wel zwaar om hem te laten gaan, maar ik dacht: als hij twee of drie jaar naar het buitenland gaat en wat geld verdient, zullen we onze schulden kunnen afbetalen en de situatie van ons gezin kunnen verbeteren. Bovendien worden onze kinderen volwassen, en we willen hun een fijn leven geven. In het belang van ons gezin stemde ik ermee in dat hij voor werk naar het buitenland zou gaan.
Mijn echtgenoot ging naar Cambodja en bleef daar drie jaar lang; gedurende die tijd bleef ik thuis en zorgde ik voor de kinderen en onze ouder wordende ouders. In het begin belde mijn echtgenoot vaak naar huis en liet hij zien dat hij om het gezin gaf. Ook stuurde hij geld terug naar huis. Maar in de loop van de tijd begon hij steeds minder vaak te bellen; uiteindelijk werd de situatie zo kwalijk dat hij lange tijd niet belde en geen geld stuurde. Ik was bang dat hem iets was overkomen en daarom ging ik op reis om hem te bezoeken; onze dochters nam ik mee. Toen we in Cambodja kwamen, zag ik dat mijn echtgenoot het goed maakte; ik was heel opgelucht. Omdat het de eerste keer was dat we in Cambodja waren, had ik me voorgenomen dat we met zijn drieën daar een tijdje bij mijn echtgenoot zouden blijven, om vervolgens terug te gaan naar China. Toch merkte ik dat iedere keer dat ik het huis met mijn echtgenoot verliet, de mensen die hem kenden mij vreemd aankeken. Omdat we niet dezelfde taal spraken, had ik geen idee wat ze daarmee bedoelden. Een week later droeg mijn echtgenoot zonder enige waarschuwing een vreemd kind in zijn armen, zodat het mij zou kunnen ontmoeten. Hij zei tegen het kind: “Vooruit, zeg eens hallo tegen je tante.” Op dat moment keek ik alleen maar verdoofd voor me uit, want ik had geen idee wat er aan de hand was. Toen ik dit aan mijn echtgenoot vroeg, kwam ik te weten dat dit een kind was dat hij in Cambodja bij een andere vrouw had gekregen. Ik werd zo boos dat ik niet kon spreken, geen enkel woord. Ik voelde me een dwaas en totaal verloren. Toen ik hem de les wilde lezen, zei hij heel bedaard: “Dit is volkomen normaal. Veel mensen hier doen dat!” Toen ik hem dit hoorde zeggen, werd ik daar zo boos van, dat ik over mijn hele lichaam begon te beven. Nooit had ik gedacht dat mijn eigen echtgenoot, die me zoveel jaren had liefgehad, zoiets kils en harteloos kon zeggen en zoiets onbeschaamds kon doen. In mijn woede gaf ik hem een paar harde klappen. Zijn verraad kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel: ik kon dit feit gewoon niet accepteren. Ik raakte totaal verlamd. Ik zat alleen maar op de grond en huilde bitter. Steeds weer vroeg ik mij af: waarom doet hij mij dit toch aan? Waar is de echtgenoot die ik vroeger kende? Hij deed mij zijn belofte van onvergankelijke liefde: was dat, en ook zijn genegenheid en zorg, allemaal nep? Ik heb alles gegeven voor dit gezin. Ik heb hem nooit om geld of leuke dingen gevraagd. Maar nu … Ik voelde me vreselijk vernederd en diep van binnen voelde ik me gekwetst en verongelijkt. Ik had het gevoel dat ik op geen enkele manier verder kon gaan met leven.
In de dagen daarna was mijn gezicht voortdurend nat van de tranen. Ik verachtte die vrouw en ik verachtte dat kind. Ik vertelde mijn echtgenoot dat ik een scheiding wilde; ik maakte me gereed om mijn dochters mee terug te nemen naar China en dan afscheid te nemen van dit zogenaamde gezin. Maar tot mijn verrassing stemde mijn echtgenoot niet alleen niet in met een scheiding, maar ook was hij niet bereid die vrouw te verlaten. Later vernam ik dat enkele van mijn familieleden al enige tijd wisten dat mijn echtgenoot het had aangelegd met een andere vrouw en een kind bij haar had, maar dat ze me al die tijd onwetend hadden gelaten. Toen had ik nog sterker het gevoel dat ik van alle waardigheid in mijn leven was beroofd. Met hart en ziel had ik me gewijd aan mijn gezin, zonder me ooit te kunnen voorstellen dat ik zou worden beloond met verraad en bedrog. Mijn hart was gebroken. Deze harde klap was al pijnlijk genoeg, maar wat ik echt niet kon aanvaarden waren die vreemde blikken die alle kennissen van mijn echtgenoot op me wierpen; ze roddelden zelfs over me. Het was toch zeker mijn echtgenoot die mij had verraden en die vrouw die mijn gezin had ondermijnd; maar op dat moment was ik in de ogen van anderen de indringer. De pijn die ik op dat moment voelde, kan ik gewoon niet onder woorden brengen. Elke afzonderlijke dag kroop voorbij alsof het een jaar was en ik was meer dan tien kilo afgevallen.

Een dame is verdrietig

Net toen ik me helemaal aan wanhoop had overgegeven, kwam de redding van Almachtige God van de laatste dagen tot mij. Mijn buurvrouw Lin Ting hoorde wat er was gebeurd; daarom kwam ze naar me toe en deelde ze het evangelie met mij. Ze zei: “Heb geloof: God kan je helpen.” Maar voor iemand als ik, die opgegroeid was met een atheïstische opvoeding, was het onmogelijk om even met mijn vingers te knippen en opeens tot geloof te komen! Het sloeg niet bij me aan. Enige tijd later kwam Lin Ting weer met mij praten en zei: “Lees Gods woorden. Alleen God kan je redden uit je lijden …” Alles wat ze zei was zo oprecht dat ik een beetje aangedaan was; ik geneerde me ervoor haar voor de tweede maal terug te wijzen, en daarom nam ik het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ aan. Toen ik het opsloeg, zag ik de volgende passage: “De mensheid is afgedwaald van de voorziening voor het leven door de Almachtige, is zich niet bewust van het doel van het bestaan, maar is desalniettemin bang voor de dood. De mensen zijn zonder hulp of steun, toch schromen ze om hun ogen te sluiten, en ze harden zichzelf om zich in deze wereld onwaardig door het bestaan te sleuren, zakken vlees zonder gevoel voor hun eigen ziel. Je leeft op deze manier, zonder hoop, zoals anderen, zonder doel. Alleen de legendarische Heilige zal de mensen redden die, weeklagend in hun lijden, wanhopig verlangen naar Zijn komst. […] Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen.” (‘Het zuchten van de Almachtige’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’) Toen ik Gods welgemeende woorden hoorde, begon ik luid te huilen en voelde ik dat God de mensheid werkelijk begrijpt. Ik wilde sterven vanwege het verraad van mijn echtgenoot, maar het ontbrak mij aan moed en ik wilde niet op die manier sterven. Ik was mijn doel en richting in het leven verloren; ik had het punt bereikt waarop ik er helemaal niet meer om gaf om flink te blijven. Toen ik Gods woorden las, kreeg ik de indruk dat er hoop was in het leven, en mijn hart vond iets van vrede. Ook al had mijn echtgenoot me verraden, ik kon vertrouwen op God. Ik was niet alleen. Almachtige God sprak: “Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen.” Ik kreeg de bereidheid om op God te steunen, omdat ik iemand was die gekwetst was en die niemand had die voor me zorgde. Ik had Gods omhelzing nodig. Elke dag voelde heel zwaar en uitputtend aan en ik wilde niet op die manier verder gaan. Ik stelde me voor dat God, omdat Hij de mensheid zo goed begrijpt, me beslist uit deze pijn zou kunnen leiden. Daarom begon ik Gods woorden te lezen en te leren lofliederen op God te zingen, samen met Lin Ting. Ze zei tegen me: “Wanneer je zware tijden meemaakt, bid dan tot God en lees Zijn woorden. God kan onze gewonde zielen troosten.” Dat was precies wat ik deed. Geluk borrelde op in mijn hart, toen ik de muziek- en lofzangvideo’s zag die de broeders en zusters van de Kerk van Almachtige God hadden opgenomen. Vooral toen ik de video ‘De vreugde in het land Kanaän’ zag, had ik het gevoel dat mijn eigen hart danste met het zingen en dansen van de broeders en zusters. Geleidelijk verdwenen de depressie en pijn in mijn hart en eindelijk begon er een glimlach op mijn gezicht te verschijnen. Plotseling voelde ik dat dit de familie was die ik werkelijk wenste en dat waar geluk alleen kon worden gevonden met broeders en zusters. Daarom sloot ik me aan bij de Kerk van Almachtige God en begon ik een leven van de kerk te leiden, samen met mijn broeders en zusters.
Enige tijd later las ik deze woorden van God: “Satan maakt gebruik van sociale trends om mensen te verderven. Deze sociale trends omvatten veel dingen. Sommige mensen zeggen: “Gaat het om de kleding die we dragen? Gaat het over de laatste mode, cosmetica, haarverzorging en gastronomie?” Gaat het over deze dingen? Deze dingen vormen ook een onderdeel van trends, maar daar willen we hier niet over praten. We willen alleen maar praten over de ideeën die maatschappelijke trends teweegbrengen bij mensen, de gedragingen die ze bij mensen teweegbrengen in de wereld, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen. Deze dingen zijn erg belangrijk; ze kunnen de gemoedstoestand van de mens beheersen en beïnvloeden. Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. […] Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die nooit weten wat de waarheid is, die niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, zulke mensen zullen, als gevolg van dit soort trends, de een na de ander, bereidwillig deze trends accepteren, de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hen vertelt over hoe ze het leven en de manier van leven kunnen benaderen die Satan hen ‘schenkt’. Ze hebben niet de kracht, ze hebben ook niet het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden.” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’) Door deze woorden van God herinnerde ik me wat mijn echtgenoot tegen mij had gezegd: “Dit is volkomen normaal. Veel mensen hier doen dat!” Zijn de gedachten en opvattingen van mijn echtgenoot niet een uit het leven gegrepen voorbeeld van wat in Gods woorden wordt geopenbaard over de manier waarop de kwalijke trends in de samenleving mensen opzuigen en aantasten? Voordat mijn echtgenoot het land uit ging, was hij in staat om zorg te dragen voor het gezin; hij zorgde voor mij en onze kinderen. Toch was hij in de nauwelijks drie jaar nadat hij het huis had verlaten om te werken, hals over kop in de kwalijke trends van de samenleving terecht gekomen: hij had de mensen bij wie hij het dichtst stond, verraden. Toen ik mijn gedachten liet gaan over de hedendaagse samenleving, besefte ik dat veel vrouwen het geen schande vinden om een minnares te zijn; in plaats daarvan menen ze dat dit betekent dat ze kennis van zaken hebben. Veel mannen zijn vergiftigd door kwalijke denkwijzen als: ‘De rode vlag thuis blijft slap, terwijl kleurige vlaggen elders wapperen in de wind.’ Dit soort ideeën leiden ertoe dat ze zich er niet voor schamen om affaires te hebben. Ze beschouwen dit niet als beschamend, maar als iets waar ze trots op kunnen zijn. Mijn echtgenoot wilde niet van me scheiden, maar ook wilde hij die vrouw niet verlaten. Betekent dat niet dat hij in de greep was van dat soort kwalijke denk- en zienswijzen? Door het lezen van de woorden van Almachtige God was ik uiteindelijk in staat om te begrijpen dat in feite iedereen een slachtoffer is. Iedereen is bedrogen door de kwalijke denkwijze die Satan in ons heeft geplant. Dit is de enige reden waarom we zozeer verdorven zijn, dat we geen moraal en geen schaamtegevoel meer hebben. Ik vroeg me af: wat winnen mensen ermee als ze hun eigen zelfzuchtige wensen bevredigen? Kunnen ze zo werkelijk geluk bereiken? In dit licht bezien, denk ik niet dat mijn echtgenoot en die vrouw ook maar iets gelukkiger waren dan ik ben; bovendien is dat kind een onschuldig slachtoffer. Is de ellende die ons hele gezin heeft doorstaan, niet gewoon het resultaat van Satans bederf en schade? Wanneer ik over mezelf nadenk: als Gods redding niet tot mij was gekomen, was ik van binnen ook verrot door de kwalijke trends in deze samenleving. Omdat mijn echtgenoot een andere vrouw had gevonden, dacht ik dat ik hetzelfde kon doen en op zoek kon gaan naar iemand anders, omdat er genoeg andere mannen waren die me wel wilden. Ik ben dankbaar dat God me heeft gered, juist op het moment dat ik op het punt stond om door Satan te worden opgeslokt. God stond mij toe om voor Hem te verschijnen en Zijn bescherming te ontvangen. Anders zou ik ten gronde zijn gericht door de kwalijke trends in deze samenleving.
Enige tijd later las ik deze woorden van God: “Omdat de essentie van God heilig is, betekent dit dat je alleen door God de heldere, juiste weg door het leven kunt bewandelen; alleen door God kun je de zin van het leven kennen, alleen door God kun je een waarachtig leven naleven, de waarheid bezitten, de waarheid kennen en alleen door God kun je een leven vanuit de waarheid verkrijgen. Alleen God Zelf kan je helpen het kwaad te mijden en je te bevrijden van de schade en overheersing door Satan. Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen. Omdat niets wat geschapen is of niet geschapen is een essentie van God zoals deze bezit, heeft geen enkele persoon en geen enkel ding het vermogen om jou te redden of te leiden. Dit is het belang van Gods essentie voor de mens.” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’) In Gods woorden kon ik Zijn liefde en zorg voor de mensheid voelen; ook zag ik in dat, hoewel Satan allerlei sociale trends gebruikt om ons te verderven en te schaden, God ons, als het op onze redding aankomt, nooit heeft opgegeven. God beschermt ons altijd in stilte, waarbij Hij allerlei verschillende situaties creëert waardoor we tot Hem kunnen terugkeren en Zijn redding kunnen aanvaarden. Toen ik eraan terugdacht hoe ik leefde in wrok en lijden na het verraad van mijn echtgenoot, besefte ik dat ik, als Gods zorg en genade er niet waren geweest, en als ik niet was vertroost en bemoedigd door Zijn woorden, zodat ik de trucs en bedrieglijke plannen kon doorzien die Satan gebruikt om mensen te verderven, en duidelijk kon zien hoe Satans kwalijke trends ons vergiftigen, dan was ik voor altijd blijven leven in die toestand van haatgevoelens en pijn. Nooit zou ik in staat zijn geweest om me daarvan te bevrijden. Ik zou mijzelf zelfs helemaal te gronde hebben gericht om er maar voor te zorgen dat de walging uit mijn hart zou verdwijnen. Door deze ervaring ervoer ik niet alleen Gods liefde, maar ook drong het besef werkelijk tot me door dat alleen God de mensheid kan redden van Satans bederf en kwaad; alleen God kan ons leiden op het pad van het licht in het leven. Dank zij God dat Hij me heeft gered van die afgrond van pijn!
Dezer dagen, nu ik meer van Gods woorden heb gelezen, ben ik iets van de waarheid gaan begrijpen, en ik heb nu inzicht in een hoop problemen. Niet langer haat ik mijn echtgenoot of die vrouw. Het staat hun vrij om wat voor leven ze ook maar wensen, te kiezen. Ook ben ik nu in staat om rustig en evenwichtig om te gaan met familieleden en vrienden. Ik maak mijn familie geen verwijten meer, omdat we allemaal zijn verdorven door Satan en allemaal diens slachtoffers zijn. Tegenwoordig ga ik vaak naar bijeenkomsten met mijn broeders en zusters, waar we Gods woorden lezen, communiceren en onze individuele ervaringen delen. Dagelijks pluk ik de vruchten van Gods woorden. Ik heb vrede en vreugde in mijn hart en mijn leven is vol hoop. Ik breng dank aan Almachtige God, omdat Hij me leidt op het rechte pad in het leven en me een waar thuis heeft gegeven. Dit is de plaats waar ik waar geluk heb gevonden; het is mijn enige wens om God voor altijd te volgen!

Misschien vind je leuk:leren bidden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s