Hoe kan ik mezelf ontdoen van spirituele leegte?

Beste Zheng Hao,

Hoe was het met je? Mijn hart heeft veel pijn en ik wil er graag met je over praten. Ik ben altijd gretig op zoek geweest naar succes, en toen ik klein was, maakte ik het besluit dat, wanneer ik zou opgroeien, ik me zou onderscheiden van de menigte en het leven aan de top zou leiden. Ik werkte hard en streefde jarenlang en werd rijk. De mensen om me heen zien me als iemand om rekening mee te houden en – al mijn dromen zijn uitgekomen. Ik zou echt gelukkig moeten zijn, maar in plaats daarvan voel ik me zo leeg en mijn hart voelt gewoon hol. Ik heb overal gereisd en dinner parties gehouden en liedjes gezongen met mijn collega’s, en op dat moment voelde ik me altijd echt gelukkig. Maar daarna zou dat gevoel van leegte er nog steeds zijn en ik kan het nooit meer afschudden. Wat denk je dat er mis is met mij? Wat moet ik doen om mezelf te ontdoen van deze spirituele leegte? Hoe moeten we een zinvol leven leiden?

Lees verder Hoe kan ik mezelf ontdoen van spirituele leegte?

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld, heb jij de Heer verwelkomd?

De rampen worden momenteel steeds groter, de profetieën met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn al uitgekomen. Veel mensen kijken er allemaal naar uit, dat de Heer op de wolken terugkeert om ons op te nemen in het hemelse koninkrijk. Wist jij het volgende al? Wanneer veel mensen alleen wachten op de Heer die op de wolken neerdaalt, heeft een groep mensen de Heer al verwelkomd en wordt voor Gods troon opgenomen. Wil je graag weten hoe dit allemaal precies zit?

Lees verder De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld, heb jij de Heer verwelkomd?

Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

– Johannes 20:29

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

Dagelijkse woorden van God | De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

God zegt: “Ongeacht of je Amerikaans, Brits of van een andere nationaliteit bent, moet je buiten je eigen beperkingen treden, jezelf overtreffen en het werk van God als een schepsel van God beschouwen. Op deze manier hoef je geen beperkingen op te leggen aan de voetafdrukken van God. Omdat vandaag de dag veel mensen denken dat het onmogelijk is dat God in een bepaald land of volk zal verschijnen. Hoe diep is de betekenis van Gods werk, en hoe belangrijk is de verschijning van God! Hoe kunnen ze worden gemeten door de opvattingen en het denken van de mens? En dus zeg ik, je moet je opvattingen over nationaliteit of etniciteit doorbreken als je de verschijning van God zoekt. Op deze manier zul je niet worden beperkt door je eigen opvattingen; op deze manier zul je gekwalificeerd zijn om de verschijning van God te verwelkomen. Anders zul je altijd in de duisternis blijven en zul je nooit de goedkeuring van God krijgen.

God is de God van de gehele mensheid. Hij maakt Zichzelf niet het privé-eigendom van welk land of welke natie dan ook, en doet het werk van Zijn plan ongehinderd door enige vorm, land of natie. Misschien hebben jullie je deze vorm nooit voorgesteld, of misschien ontkennen jullie het bestaan ervan, of misschien wordt het land of de natie waarin God verschijnt gediscrimineerd en is het minst ontwikkelde op aarde. Toch heeft God Zijn wijsheid. Met Zijn kracht en door Zijn waarheid en gezindheid heeft Hij echt een groep mensen gewonnen die geestelijk één zijn met Hem. En Hij heeft een groep mensen gewonnen die Hij wilde maken: een groep mensen overwonnen door Hem, die pijnlijke beproevingen en allerlei vervolgingen doorstaan en Hem tot het einde kunnen volgen. Het doel van Gods verschijning, vrij van de beperkingen van enige vorm of welk land dan ook, is dat Hij in staat zal zijn om het werk van Zijn plan te voltooien. Bijvoorbeeld, toen God in Judea vlees werd, was Zijn doel om het werk van de kruisiging te voltooien om de hele mensheid te verlossen. Toch geloofden de Joden dat het voor God onmogelijk was om dit te doen en dachten ze dat het onmogelijk was dat God vlees kon worden en de gedaante van de Heer Jezus aan kon nemen. Hun ‘onmogelijk’ werd de basis waardoor zij God veroordeelden en zich tegen Hem verzetten, en wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van Israël. Tegenwoordig hebben veel mensen een soortgelijke fout begaan. Ze verkondigen openlijk de aanstaande verschijning van God, maar veroordelen ook Zijn verschijning; hun ‘onmogelijk’ beperkt nogmaals de verschijning van God binnen de grenzen van hun verbeelding. En zo heb ik veel mensen in de lach zien schieten na het ontvangen van de woorden van God. Is dit gelach niet anders dan de veroordeling en godslastering van de Joden? Je bent niet vroom in het onder ogen zien van de waarheid, en nog minder verlang je naar de waarheid. Je studeert alleen maar blindelings en wacht nonchalant. Wat kun je bereiken met studeren en wachten op deze manier? Kun je de persoonlijke leiding van God ontvangen? Als je de uitspraken van God niet kunt herkennen, hoe ben je dan gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God? Waar God verschijnt, daar is de uitdrukking van de waarheid, en daar is de stem van God. Alleen zij die de waarheid kunnen accepteren, kunnen de stem van God horen, en alleen zulke mensen zijn gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God. Zet je opvattingen opzij! Stop en lees deze woorden aandachtig door. Als je naar de waarheid verlangt, zal God je het licht geven om Zijn wil en Zijn woorden te begrijpen. Zet je visie aangaande ‘onmogelijk’ opzij! Des te meer mensen geloven dat iets onmogelijk is, des te groter de kans is dat het gebeurt, want de wijsheid van God is hoger verheven dan de hemel, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens, en het werk van God overstijgt de grenzen van het denken en de concepties van de mens. Des te meer iets onmogelijk is, des te meer er naar de waarheid moet worden gezocht; des te meer iets de concepties en verbeelding van de mens te boven gaat, des te meer het de wil van God bevat. Want, ongeacht waar God Zichzelf openbaart, God is nog steeds God en Zijn substantie zal nooit veranderen vanwege de locatie of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft hetzelfde ongeacht waar Zijn voetstappen zijn. Waar de voetafdrukken van God ook mogen zijn, Hij is de God van de gehele mensheid. De Heer Jezus is bijvoorbeeld niet alleen de God van de Israëlieten, maar is ook de God van alle mensen in Azië, Europa en Amerika, en zelfs de enige God in het hele heelal. Dus laten we Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitingen en Zijn voetstappen volgen! God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en Zijn verschijning bestaan gelijktijdig, en Zijn gezindheid en voetafdrukken zullen altijd toegankelijk zijn voor de mensheid. Geliefde broeders en zusters, ik hoop dat jullie de verschijning van God in deze woorden kunnen zien, en Zijn voetafdrukken zullen beginnen te volgen naar een nieuw tijdperk, en naar een prachtige nieuwe hemel en nieuwe aarde die is voorbereid voor hen die wachten op de verschijning van God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Lees meer: de wederkomst van de Heer

Als we in alles op God vertrouwen, kunnen we de weg verkrijgen om te bewandelen

Als we in alles op God vertrouwen, kunnen we de weg verkrijgen om te bewandelen

In ons dagelijks leven komen we vaak allerlei moeilijkheden en problemen tegen, bijvoorbeeld: tegenslagen op het werk, problemen met de opvoeding van onze kinderen, een onbevredigend leven, het falen van het huwelijk … Maar we weten niet hoe we het moeten oplossen, waardoor we ons bezorgd, hulpeloos, verloren en pijnlijk voelen.

Lees verder Als we in alles op God vertrouwen, kunnen we de weg verkrijgen om te bewandelen