Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld en dit is het belangrijkste moment om de Heer te verwelkomen. Openbaring voorspelde: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”

Hoe moet een wijze maagd de stem van God herkennen?

Veel broeders en zusters verlangen nu naar de terugkeer van de Heer Jezus Christus om Gods belofte en zegen te ontvangen. Maar als het gaat om het verwelkomen van de Heer, zeggen veel mensen: Niemand weet wanneer de Heer terugkomt, we kunnen alleen waken en wachten. Is zo’n mening echter in overeenstemming met de wil van de Heer? Als we gewoon blindelings wachten, maar niet gaan zoeken, zullen we dan niet de kans missen om de wederkomst van de Heer te verwelkomen? Hoe kunnen we de wederkomst van de Heer verwelkomen? Het is heel belangrijk voor alle mensen die in de Heer geloven. In feite heeft de Heer Jezus ons al verteld over het voorteken van de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. Zolang we aandacht besteden aan observatie, kunnen we op basis van deze voorspellingen bepalen of de Heer teruggekeerd is. We zullen de verschillende voortekenen van wederkomst van Christus bespreken en communiceren. Het is heel belangrijk voor ons in dit leven om de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Ik deel christelijke film met jullie: ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s