Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

– Mattheüs 24:24

Gedachten over het vers van vandaag …

Jezus voorspelde dat valse christussen en valse profeten de mensen in de laatste dagen zouden misleiden. De Heer Jezus profeteerde ook duidelijk vele malen dat Hij terug zou komen. Dus bij het onderzoeken van de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus, geven veel mensen prioriteit aan op hun hoede te zijn voor valse christussen en valse profeten. Sommige absurde mensen geloven zelfs dat elke boodschap die predikt dat de Heer is teruggekeerd vals is en ze houden geen rekening met hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen en hoe de stem van God te horen. Dit is een afwijking in het verwelkomen van de terugkeer van de Heer en een geval van niet eten uit angst voor verstikking. Als we passief blijven en ons beschermen tegen valse christussen, hoe kunnen we dan de terugkeer van de Heer verwelkomen? Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen en willen voorkomen dat we door valse christussen worden misleid, moeten we eerst weten hoe zij mensen misleiden. In feite laten de woorden van de Heer Jezus ons zien dat valse christussen en valse profeten voornamelijk vertrouwen op het uitvoeren van tekenen en wonderen om Gods uitverkoren volk te misleiden. Dit is de primaire manifestatie van valse christussen en valse profeten misleiding van mensen. Het is omdat valse christussen en valse profeten volkomen verstoken zijn van de waarheid. In aard en substantie zijn het extreem slechte boze geesten. Dus moeten ze vertrouwen op tekenen en wonderen om mensen te misleiden. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. Degene die de waarheid kan uitdrukken en de mensheid de weg kan wijzen, en hen het leven kan geven, is Degene die Christus is. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te uiten, zijn zeker valse christussen, ze zijn nep. Dit is het basisprincipe van het identificeren van valse christussen en valse profeten. Net zoals God zegt: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

De woorden van God vertellen ons duidelijk dat God altijd nieuw en nooit oud is en nooit hetzelfde werk doet. Dit is net zoals toen Jezus aan het werk kwam: Hij luidde het Tijdperk van Genade in en bracht een einde aan het Tijdperk van de Wet. Hij deed een fase van het verlossingswerk en redde de mensheid van zonde. Om Zijn werk effectief te laten zijn, verrichtte Hij enkele tekenen en wonderen. In de laatste dagen zal de teruggekeerde Heer komen om een ​​einde te maken aan het Tijdperk van Genade en een nieuw tijdperk in te luiden. Maar Hij zal het werk van de Heer Jezus niet herhalen. In plaats daarvan zal Hij, gebaseerd op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, een fase van het oordeel uitvoeren, beginnend bij het huis van God. Hij zal alle waarheden tot uitdrukking brengen voor de zuivering en redding van de mensheid om de bron van onze zonde en onze satanische aard op te lossen en ons grondig te redden van de invloed van Satan, zodat we door God worden gewonnen. En de valse christussen? Het zijn allemaal boze geesten die Christus vervalsen. Ze zijn niet in staat om een ​​nieuw tijdperk in te luiden en het oude te beëindigen. Ze kunnen de Heer Jezus alleen maar imiteren door eenvoudige tekenen en wonderen te verrichten om die verwarde mensen zonder onderscheid te misleiden. Maar ze zijn niet in staat om te kopiëren wat Jezus deed zoals het opwekken van de doden en het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, of het berispen van de wind en de zee, die hen totaal te boven gaat. In wezen zijn valse christussen slecht, het zijn boze geesten en totaal verstoken van de waarheid. En dus moeten ze vertrouwen op tekenen en wonderen om mensen te misleiden. Of anders bedriegen en vermanen ze mensen door de toon van Gods woorden en eenvoudige woorden na te volgen die ooit door God zijn gesproken. Dit is hun primaire onderscheidende kenmerk. Als we dit begrijpen, zullen we niet bang zijn om bedrogen te worden door valse christussen. Daarom, als iemand getuigt dat de Heer is teruggekomen en woorden spreekt, zullen we actief het werk zoeken en onderzoeken en de stem van God horen en de terugkeer van de Heer verwelkomen als de wijze maagden.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s