Kun je de Mensenzoon herkennen die in de laatste dagen is verschenen?

Kun je de Mensenzoon herkennen die in de laatste dagen is verschenen?

In de bijbel staat: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40).

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (Mattheüs 24:37).

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24:27).

Uit deze Bijbelteksten zien we dat de Heer door middel van de Mensenzoon aan ons verschijnt. De frase “de Mensenzoon” verwijst naar Iemand die uit een mens is geboren en normale menselijkjeid bezit. Net als de Heer Jezus is Hij de vleesgeworden God, de Christus. We kunnen niet van buitenaf zien dat Hij God is. Hoe kunnen we herkennen dat “de Mensenzoon” die teruggekeerd is in de laaste dagen de wederkomst is van de Heiland Jezus?

God zegt: “Het is niet moeilijk om zoiets te bestuderen, maar daar is wel voor nodig dat ieder van ons deze waarheid kent: Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.

We kunnen uit Gods woorden opmaken dat God de waarheid, de weg en het leven is. En Christus is de vleesgeworden God Zelf, de belichaming van de waarheid, dus wanneer God komt om te werken, zal Hij zeker de waarheid uitdrukken in het werk dat Hij wil doen. Als we willen bepalen of Hij de geincarneerde Mensenzoon is, is het belangerijk om te zien of Hij de waarheid heeft en of Hij de woorden van God heeft, in plaats van de essentie ervan te negeren op basis van Zijn uiterlijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s