Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen deze verzen niet worden genegerd

deze verzen kunnen niet worden genegerd

Weet je? Wat de profetieën over de terugkeer van de Heer betreft, is er niet alleen een soort profetie in de Bijbel waarin de Heer op de wolken neerdaalt, maar is er ook de profetie van de geheime komst van de Heer. Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen we deze verzen absoluut niet negeren: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal” (Openbaring 3:3). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lucks 17:24-25).

Deze Bijbelverzen vermelden “als een dief” “Ik sta aan de deur” “alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag”, het verwijst naar de Heer door incarnatie neerdaalt. Als de Heer openlijk op de wolken zou neerdalen, zal iedereen Hem zien, hoe zullen deze woorden dan worden vervuld? Alle ogen zien de Heer op de wolken neerdalen, iedereen zal voor God buigen, hoe zal de Bijbeltekst zoals “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” worden vervuld? In feite is dit omdat de Heer eerst als de Mensenzoon in het geheim door de incarnatie neerdaalt. Niemand kan Hem herkennen als God en niemand kent Zijn ware identiteit, dus sommige mensen zullen Hem durven te weerstaan en te veroordelen en Zijn terugkeer af te wijzen, deze profetie “ en verworpen worden van dit geslacht” zal uitgekomen.

Tegenwoordig gebeuren er steeds vaker rampen, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn al verschenen. Het is het cruciale moment om de Heer te verwelkomen. Als we blindelings vasthouden aan de komst van de Heer op de wolken en het geheime werk van de Heer niet aanvaarden, zullen we de kans verliezen om de Heer vóór de rampen te verwelkomen en volledig te worden gered. Dan zullen we in de rampen vervallen.

Als je meer over de terugkeer van de Heer wilt begrijpen, klik op dan de link: de wederkomst van de Heer

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s