Hier is de weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken. Ik bood vaak hulp aan mijn broeders en zusters aan die zich negatief en zwak voelden. Soms was ik, wanneer hun niet gelovige familieleden onvriendelijk waren tegen mij, toch in staat om tolerant en geduldig te zijn; ik verloor het vertrouwen in de Heer niet en geloofde dat de Heer hen kon veranderen. Dus vond ik dat ik veel veranderd was sinds ik een gelovige was geworden. Vanaf 2011 was ik echter niet meer in staat om het werk van de Heilige Geest zo sterk te voelen als voorheen. Ik verloor geleidelijk aan nieuwe inspiratie voor mijn preken en had geen kracht om los te komen van het leven in zonde. Ik kon alleen maar boos worden op mijn vrouw en dochter als ze dingen deden die ik niet fijn vond en ik voer woedend tegen hen uit. Ik wist dat dit niet in overeenstemming was met de wil van de Heer, maar vaak kon ik me niet inhouden. Dit was bijzonder pijnlijk voor mij. Om mij te bevrijden van een leven in zonde en daarna opbiechten, besteedde ik meer aandacht aan het lezen van de Bijbel, vasten en bidden, en zocht overal naar spirituele voorgangers om dit samen te verkennen en uit te zoeken. Maar al mijn inspanningen liepen op niets uit; er was geen verandering in mijn zondige leven en de duisternis in mijn ziel.

Toen vroeg mijn vrouw mij op een avond in de lente van 2016: “Christopher, ik heb gezien dat je de laatste tijd echt iets dwarszit. Wat houdt je bezig?” Ik vertelde haar wat mij dwars zat: “Ik heb mij deze laatste paar jaren afgevraagd waarom ik niet los kan komen van een leven in zonde ondanks dat ik voorganger ben en al veel jaren in de Heer geloof. Ik ben niet langer in staat de Heer te voelen – het is alsof Hij mij heeft verlaten. Ook al ga ik overal naartoe om te preken, zodra ik een moment voor mijzelf heb, vooral midden in de nacht, voel ik altijd een soort leegte en angst, en dit gevoel groeit alleen maar. Ik denk erover na hoe ik al die jaren in de Heer heb geloofd, zo veel in de Bijbel heb gelezen, naar zoveel preken van de Heer heb geluisterd, en me vaak heb voorgenomen om het kruis te dragen en mijzelf te overwinnen, maar altijd gebonden ben door zonde. Ik ben in staat leugens te vertellen om mijn eigen belangen te beschermen en mijn gezicht te redden, en ik slaag er niet in om ‘Geen leugen komt over hun lippen’ (Openb. 14:5) waar te maken. Wanneer ik met ontberingen en loutering wordt geconfronteerd, kan ik mezelf er niet van weerhouden te klagen over de Heer en kan ik niet voorkomen dat ik Hem verkeerd begrijp, hoewel ik weet dat deze dingen gebeuren met de toestemming van de Heer. Ik slaag er helemaal niet in mezelf te verloochenen. Ik ben bang dat als ik op deze manier in zonde leef, ik niet in staat zal zijn het koninkrijk van de hemel binnen te gaan wanneer de Heer komt!”

Toen ze dit hoorde sprak mijn vrouw: “Christopher, hoe kun je zo denken? Je moet geloof hebben; je bent voorganger! Hoewel we in zonde leven en niet zijn losgebroken uit de boeien van de zonde, zegt de Bijbel: ‘Als uw mond belijdt dat ​Jezus​ de ​Heer​ is en uw ​hart​ gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Rom. 10:9). ‘Want er staat: “Ieder die de naam van de ​Heer​ aanroept, zal worden gered”’(Rom. 10:13). Zolang we de Bijbel blijven lezen, bijeenkomsten bijwonen, tot de Heer bidden en het kruis dragen en Hem feilloos volgen tot de wederkomst van de Heer, zullen we in staat zijn het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en de zegening van de Heer te ontvangen.”

Toen zei ik tot mijn vrouw: “Zo dacht ik vroeger, maar in 1 Petrus 1 vers 16 staat: ‘Er staat immers geschreven: “Wees ​heilig, want ik ben ​heilig.”’ Ik heb dertig jaar lang in de Heer geloofd, maar toch lukt het me niet de weg van de Heer te volgen en omdat ik in zonde leef ben ik nog steeds in staat me tegen de Heer te verzetten. Ik voldoe in de verste verte niet aan de eisen van de Heer. Ach! Hoe vaak heb ik me niet voorgenomen om de leer van de Heer te gehoorzamen, maar toch heb ik Zijn woorden niet in praktijk kunnen brengen. Hoe zou ik op deze manier waardig kunnen zijn het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? De Heer Jezus sprak: ‘Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is’ (Mat. 7:21). Volgens de woorden van de Heer is het binnengaan in het koninkrijk van de hemel niet zo eenvoudig als we denken. De Heer is heilig, hoe zouden mensen die Zijn woord niet in de praktijk brengen en zich regelmatig tegen Hem verzetten dan opgenomen worden in het koninkrijk van de hemel? Alleen diegenen die zijn getransformeerd en die Gods wil doen kunnen binnengaan in het koninkrijk van de hemel!”

Mijn vrouw dacht een moment na en zei: “Wat je zegt snijdt hout. De Heer is heilig en wij zijn nog steeds zondig. We zijn het niet waard Gods koninkrijk binnen te gaan. Alleen … dat schiet me nu plotseling te binnen … had voorganger Liu niet een Koreaanse voorganger Kim uitgenodigd naar de kerk te komen? Zullen we wat onderzoek doen naar deze kwestie?” Ik zei: “Ja, dat is een goed idee. De Heer Jezus sprak: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Mat. 7:7). Ik geloof dat zolang we zoeken de Heer ons zal leiden. Als voorganger moet ik rekening houden met de levens van onze broeders en zusters. Als ik nonchalant ben in mijn geloof, bewijs ik zowel hen als mijzelf een slechte dienst. Laten we wachten tot voorganger Kim komt en hem dan naar deze kwestie vragen.”

de weg naar zuivering

Omdat ik van plan was voorganger Kim om hulp te vragen, wilde ik wat meer weten over zijn achtergrond. Ik ging online en zocht naar de Koreaanse kerk waar hij toe behoorde. Toen ik deze opende werd ik gegrepen door deze woorden: “De mens ontving veel genade, zoals de vrede en het geluk van het vlees, het geloof van een lid dat zegen bracht aan een hele familie, de genezing van ziekte, enzovoort. De rest bestond uit de goede daden van de mens en zijn goddelijke verschijning. Als de mens zo kon leven, werd hij beschouwd als een aanvaardbare gelovige. Alleen dit soort gelovigen kan na de dood de hemel binnengaan, wat betekent dat ze gered zijn. Maar tijdens hun leven hebben deze mensen de weg van het leven absoluut niet begrepen. Alles wat ze deden, was zondigen om vervolgens hun zonden te belijden. Dit gebeurde in een constante cyclus zonder dat ze iets ondernamen om hun gezindheid te veranderen. Dit was de toestand van de mens in het Tijdperk van Genade. Heeft de mens volledige redding ontvangen? Nee!”. Deze waren zo goed geformuleerd dat ik absoluut door moest lezen: “Daarom bleef na beëindiging van die werkfase het werk van het oordeel en tuchtiging over. Deze fase is bedoeld om de mens te zuiveren door middel van het woord en hem daarmee op een weg te leiden die hij volgen kan. Deze fase zou niet vruchtbaar en zinvol zijn als het verder ging met het uitdrijven van demonen, want het zou de zondige natuur van de mens niet uitbannen en de vergeving van zonden zou bij de mens tot stilstand komen. Door het zondoffer zijn de zonden van de mens vergeven, want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd en God heeft gezegevierd over Satan. Maar omdat de verdorven gezindheid van de mens nog steeds in hem is, kan de mens nog steeds zondigen en tegen God in opstand komen, en heeft God de mensheid niet gewonnen. Daarom gebruikt God in deze werkfase het woord om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen, waardoor hij praktiseert in overeenstemming met het juiste pad. Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase”. Het was ongelofelijk opwindend voor me dit te lezen. Hoewel ik het niet helemaal kon begrijpen en een deel ervan zelfs verwarrend voor me was, lieten deze woorden me toch enige hoop ontwaren. Ik voelde dat ik in deze woorden een pad kon vinden om mezelf te zuiveren en te veranderen. Ik dankte God vanuit de grond van mijn hart voor het verhoren van mijn gebed. Toen ik verder las, voelde ik dat dit echt wonderbaarlijke woorden waren die mijn dorstige ziel bewaterden en hoedden. Ik zag dit op de website: “Als u voor uw land of regio geen Evangelie-hotline kunt vinden, laat dan een bericht voor ons achter en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.” Ik keek even snel en zag geen hotline voor de Filipijnen. Ik liet dus onmiddellijk een bericht achter en vulde zonder te aarzelen mijn telefoonnummer en e-mailadres in.

Toen ik die avond thuiskwam vertelde ik mijn vrouw erover en nadat mijn vrouw had gehoord wat ik te zeggen had, was ze ook bereid te gaan zoeken. Ik bedank de Heer van harte dat ze de volgende dag mijn bericht beantwoordden en een afspraak maakten om nog diezelfde middag online contact te leggen. Die middag spraken we met zuster Liu en zuster Su. Uit de conversatie werd me duidelijk dat ze eenvoudig, bekwaam en met inzicht spraken. Mijn vrouw was nog zenuwachtiger dan ik en vroeg: “Vinden jullie het goed als ik een vraag stel?” Ze zeiden enthousiast: “Natuurlijk.” Mijn vrouw antwoordde: “Op de website van jullie kerk staat dat ‘God van de laatste dagen een fase van Zijn werk van oordeel en tuchtiging heeft gedaan.’ Mijn echtgenoot en ik weten dat geen onheilig mens de Heer zal zien omdat Hij heilig is, maar in Romeinen staat: ‘Als uw mond belijdt dat ​Jezus​ de ​Heer​ is en uw ​hart​ gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Rom. 10:9). ‘Want er staat: “Ieder die de naam van de ​Heer​ aanroept, zal worden gered”’(Rom. 10:13). Als we in de Heer Jezus geloven dan zijn we reeds gered en kunnen we het koninkrijk van de hemel binnengaan. Waarom doet God van de laatste dagen dan nog een fase van het werk van oordeel en tuchtiging? Ik begrijp dit niet zo goed en hoopte jullie gedachten hierover te horen.”

Zuster Liu antwoordde: “God zij dank! Laten we samen communiceren en laat God ons leiden. Laten we eerst eens kijken naar wat ‘gered zijn’ hier betekent. In de `laatste periode van het Tijdperk van de Wet waren alle mensen ver van God vandaan gegroeid en hadden geen godvrezende harten meer. Ze waren steeds zondiger geworden en gingen zelfs zover dat ze blind, lam en ziek vee en gevogelte als offergaven aanboden. De mensen van die tijd hielden zich niet meer aan de wet en ze liepen allen het gevaar ter dood te worden veroordeeld omdat ze de wet hadden geschonden. Gezien de situatie, om degenen die onder de wet leefden te redden van een gewisse dood, werd God Zelf vlees, nam het verlossingswerk op Zich en werd uiteindelijk gekruisigd om de hele mensheid te verlossen van zonde. De zonden van de mensen konden hen vergeven worden wanneer ze in de Heer Jezus geloofden. Zo werden ze gekwalificeerd om in gebed voor God te komen en te genieten van de zegeningen van Gods genade. Dit is de werkelijke betekenis van ‘gered zijn’ in het Tijdperk van Genade. Met andere woorden, ‘gered zijn’ betekent niets anders dan dat iemands zonden zijn vergeven. Dat wil zeggen, God beschouwt deze mensen niet meer als besmet door zonde, maar dat betekent nog niet dat ze niet inherent zondig zijn. Daarom betekent gered zijn niet dat we volkomen gezuiverd zijn en volledige redding hebben bereikt. Als we gezuiverd willen worden, zullen we Gods oordeelswerk van de laatste dagen moeten aanvaarden.”

Pas nadat we hun communicatie hadden gehoord, begrepen mijn vrouw en ik dat het “gered zijn” waarover gesproken wordt in de Brief aan de Romeinen verwijst naar het aanvaarden van de redding van de Heer Jezus en naar het niet langer ter dood veroordeeld zijn vanwege het schenden van de wet. Het was niet het ‘gered zijn’ zoals wij ons dat hadden voorgesteld, van het grondig gezuiverd zijn. Wat ze zeiden was logisch. Die uitleg van ‘gered zijn’ was in overeenstemming met onze situatie, de situatie waarin we zonden begingen en deze vervolgens opbiechtten. Wat de Heer Jezus deed was slechts het werk van verlossing, niet het werk van het grondig zuiveren en redden van de mens. Hoewel de mensen gered zijn zodra ze in de Heer geloven, betekent dit niet dat ze ook grondig zijn gezuiverd. Luisterend naar hun communicatie voelde ik dat ik er waarheid in kon vinden en ik verklaarde dus mijn bereidheid door te gaan. Ik zei: “De Heer zij dank! Wat jullie zeggen is geweldig. Dankzij deze communicatie met jullie begrijpen we nu de ware betekenis van ‘gered zijn.’ Ga alsjeblieft door met jullie communicatie en moge de Heer ons leiden.” Zuster Su ging door en zei: “Fantastisch, laten we een paar passages lezen uit het woord van Almachtige God en dan zal alles duidelijker worden. Almachtige God sprak: ‘Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.’. ‘De mens werd genezen van ziekte en zijn zonden werden hem vergeven, maar het werk moest nog worden verricht om de mens vrij te maken van de verdorven satanische gezindheid binnenin hem. Alleen vanwege zijn geloof werd de mens gered en werden zijn zonden hem vergeven, maar de zondige natuur van de mens was niet weggevaagd en bleef nog steeds in hem. De zonden van de mens werden vergeven door bemiddeling van de vleesgeworden God, maar dit wil niet zeggen dat de mens geen zonde meer in zich heeft. De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen’. ‘Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen’. We kunnen uit het woord van Almachtige God opmaken dat als we vasthouden aan Gods verlossingswerk uit het Tijdperk van Genade en Zijn oordeelswerk van de laatste dagen niet aanvaarden, de wortel van onze zondigheid niet zal worden weggenomen. Almachtige God van de laatste dagen is gekomen en is een stap van het werk aan het uitvoeren op de fundering van het werk van verlossing, waarbij hij de mens oordeelt en zuivert. Hij uit waarheden om de waarheid van de verdorvenheid van de mens te openbaren en oordeelt de satanische natuur van de mens. Hij is gekomen om de satanische gezindheid van de mens te transformeren, hem volkomen te bevrijden van Satans invloed, opdat ze volledige redding kunnen bereiken. Het is duidelijk dat het oordeelswerk van de laatste dagen van Almachtige God het meest cruciale en fundamentele werk is voor de zuivering, redding en vervolmaking van de mens. Daarom kunnen we alleen door het oordeelswerk van de laatste dagen van Almachtige God te aanvaarden tot een werkelijk begrip van onze verdorven essentie en Gods rechtvaardige gezindheid komen, ons volledig bevrijden van Satans invloed, volkomen worden gered door God en mensen worden die God gehoorzamen, vereren en met Hem verenigbaar zijn.”

Mijn hart lichtte echt op van het luisteren naar deze communicatie en ik voelde dat mijn langdurige verwarring uiteindelijk was weggenomen. Het blijkt dat God in het Tijdperk van Genade slechts het werk van verlossing heeft uitgevoerd en niet het werk van het de mensen ontdoen van hun verdorven satanische gezindheid. Gods oordeelswerk van het openbaren van de waarheid door Zijn incarnatie in de laatste dagen is het werk van de grondige zuivering en redding van de mensheid. Hoe zuivert en transformeert God mensen nu werkelijk en redt Hij hen volkomen? Ik stond te popelen om achter het antwoord op deze vraag te komen en kon dus niet wachten met de vraag: “Ik begrijp wat jullie net zeiden, ik weet nu dat we alleen maar zuivering kunnen bereiken door de wedergekeerde Heer die de stap uitvoert van het werk van oordeel. Dit is waar ik al behoorlijk lang naar heb verlangd. Wat ik nu echt zou willen weten is hoe Almachtige God Zijn oordeelswerk verricht om de mensen te zuiveren en te redden. Deel alsjeblieft jullie communicatie.”

Zuster Su vervolgde: “De vraag hoe Almachtige God Zijn oordeelswerk verricht om de mensen te reinigen en redden is uitermate belangrijk voor iedereen die verandering en zuivering wil bereiken. De woorden van Almachtige God bieden bijzondere duidelijkheid over dit aspect van de waarheid. Ik zal ze jullie toesturen. Broeder, lees ze alsjeblieft!”

Enthousiast las ik de woorden van Almachtige God: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God”.

Nadat ik klaar was met het lezen van Gods woorden ging zuster Su door met haar communicatie: “De woorden van Almachtige God leggen zo duidelijk uit hoe God mensen oordeelt en zuivert. God uit in de laatste dagen primair waarheden die zich tegen de verdorven gezindheid en satanische natuur van verzet tegen God richten met de bedoeling de mensheid te oordelen, te zuiveren en te redden. Almachtige God heeft zoveel aspecten van de waarheden geuit – hoe Satan mensen verderft, hoe God mensen redt, wat het is om alleen de mens te volgen en wat het is om God te gehoorzamen, welke perspectieven we zouden moeten hebben in ons geloof, wat een verandering van onze gezindheid is, wat God vrezen en het kwaad mijden is, wat beledigen van Gods gezindheid is, hoe een eerlijk persoon te zijn, enz. Deze waarheden bezitten allemaal gezag en macht en kunnen mensen voorzien van voedsel voor hun leven. Ze zijn het pad naar het eeuwig leven dat God de mensheid heeft geschonken. Zolang mensen het woord van God aanvaarden en beoefenen, kunnen ze zuivering en redding verkrijgen. Na verschillende jaren het oordeelswerk van Almachtige God te hebben ondergaan, hebben we dit alles persoonlijk ervaren. Wanneer we de woorden van Almachtige God lezen, woorden die de mens oordelen, tuchtigen en blootstellen, voelen we dat ze als een tweesnijdend zwaard zijn die onze opstandigheid, ons verderf, onze weerstand, onze verkeerde bedoelingen, opvattingen en voorstellingen, en zelfs de vergiften van Satan die in de diepten van ons hart verborgen liggen, openbaren. Het laat ons zien dat we arrogant en zelfingenomen, oneerlijk en doortrapt, egoïstisch, gemeen en blind zijn voor alles behalve onze eigen belangen, zonder ook maar enige vrees voor God. We zien dat onze handelingen, harten en geesten vervuld zijn van vuil en verdorvenheid, dat we leven als spoken zonder enige menselijke gelijkenis. We voelen ons te beschaamd om ons gezicht te laten zien en realiseren ons dat als we doorgaan naar onze verdorven satanische gezindheden te leven, we altijd mensen zullen zijn waarvan God een afkeer heeft, we nooit in staat zullen zijn Gods lof te winnen en we zullen bestemd zijn voor eliminatie en straf. Het oordeel en de openbaringen van de woorden van Almachtige God zijn precies hetzelfde als oog in oog met God te worden geoordeeld. Ze laten ons Gods majesteitelijke, toornige en rechtvaardige gezindheid herkennen en gaandeweg een godvrezend hart, oprecht berouw en verandering ontwikkelen. We voelen nu dat we enige menselijke gelijkenis uitleven en we zien dat we inderdaad Gods geweldige redding hebben verkregen. Als Gods oordeel niet over ons zou zijn gekomen, zouden we niet de kans hebben gehad Gods rechtvaardige gezindheid die de beledigingen van de mens niet tolereert, alsook Zijn heilige en welwillende essentie, te leren kennen. We zouden niet in staat zijn onze eigen opstandigheid en verdorvenheid te gaan haten, noch zouden we onze verdorvenheid van ons af kunnen werpen en worden gezuiverd. Hoe meer we dus Gods oordeel en tuchtiging ervaren, hoe meer we zien dat Gods oordeel en tuchtiging de beste zorg voor ons is, onze grootste zegening en de meest ware redding!”

Zuster Liu deelde ook het volgende in de communicatie: “Het werk van oordeel en tuchtiging van de laatste dagen van Almachtige God is het werk van het grondig zuiveren, redden en vervolmaken van mensen. Als we het oordeel voor de zetel van Christus van de laatste dagen niet aanvaarden, zullen we niet in staat zijn zuivering en veranderingen van onze levensgezindheid te bewerkstelligen. Ons einde zal absoluut zeker verwerping en eliminatie door God zijn. We zullen verdoemd zijn en vergaan. We zullen nooit een kans hebben op redding en op het binnengaan van het koninkrijk van de hemel. Dit is een vaststaand feit.”

Ik zei blij: “God zij dank! Mijn hart is zo verlicht door jullie communicatie. Ik heb zo vele jaren lang in de Heer geloofd, maar in feite leefde ik in zonde en was machteloos mezelf te bevrijden. Nu begrijp ik dat als ik Gods oordeel en tuchtiging in de laatste dagen niet ervaar, ik mezelf niet kan bevrijden uit de boeien en belemmeringen van de zonde. Ik heb nu het pad van zuivering en volledige redding gevonden.” Na een aantal dagen van communicatie begonnen mijn vrouw en ik enige waarheden te begrijpen en aanvaardden we het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

Ik dank Almachtige God voor Zijn liefde voor mij en Zijn redding! Als voorganger heb ik de verantwoordelijkheid en plicht alle andere voorgangers en de broeders en zusters die ik ken voor God te brengen. Na een zekere tijd met deze broeders en zusters te hebben gewerkt, aanvaardden niet alleen tientallen broeders en zusters die vaak bijeenkomsten bijwoonden allemaal Almachtige God, maar brachten we ook een voorganger van een andere huisgemeente tot Gods familie en wendde zich ook de meerderheid van de broeders en zusters van deze kerk tot God. Ik was opgetogen te zien dat deze broeders en zusters Gods redding van de laatste dagen aanvaardden en opgericht werden voor de troon van God. Dit is allemaal de vrucht van het werk van Almachtige God: moge Almachtige God alle glorie ten deel vallen!

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s