‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Leer onderscheid te maken tussen de ware Christus en de valse christussen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen.

In de afgelopen jaren zijn de rampen wereldwijd steeds ernstiger geworden en zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld. Op het kritieke moment dat de Heer daadwerkelijk was teruggekomen, zagen sommige mensen echter dat de in Bijbel staat dat er in de laatste dagen valse christussen en profeten zullen verschijnen om de mensheid te misleiden. Christenen zijn dus bang om te worden misleid. Toen zij hoorden dat iemand getuigde over de terugkomst van de Heer Jezus, wilden zij niet luisteren en deze boodschap al helemaal niet onderzoeken. Is zo’n daad in overeenstemming met de wil van de Heer? De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.13Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). De Heer Jezus heeft ons duidelijk verteld dat de Heer in de laatste dagen opnieuw zal spreken en over alle moeilijke zaken de waarheid zal openbaren, zodat wij Zijn woorden echt goed zullen gaan begrijpen. Gods schapen horen Zijn stem. Als wij Zijn stem horen en deze pro-actief zullen gaan onderzoeken; zullen wij in staat zijn om Hem te gaan ontmoeten. Hoe kunnen wij Zijn stem horen als iemand getuigd over de teruggekeerde Heer en wij weigeren deze getuigenis te onderzoeken? Hieruit wordt duidelijk dat als wij zo extreem op onze hoede blijven jegens de valse christussen en ook afwijzend reageren op de echte Christus wij mogelijk de Heer af zullen wijzen en de teruggekeerde Heer zo niet kunnen verwelkomen. Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat wij niet worden misleid en de stem van de Heer kunnen horen, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen verwelkomen? Het is belangrijk om onderscheid te maken leren maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen. Deze film zal ons helpen om de ware Christus van de valse christussen te onderscheiden, zodat wij de kans zullen krijgen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Zul je, als je wordt geconfronteerd met de tweede komst van de Heer, zo bevreesd zijn voor valse christussen dat je de deur sluit om jezelf te beschermen en te wachten op de openbaring van God, of zul je als de wijze maagd gehoor geven aan de stem van God en de terugkomst van de Heer verwelkomen? In deze korte video zie je hoe je de tweede komst van de Heer kunt verwelkomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s