3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien

Een christen leest het artikel en is dankbaar voor Gods leiding

Ik heb onlangs veel verschillende meningen gehoord. Ik ben hierdoor in de war geraakt en bid daarom vaak tot de Heer. Ik heb het volgende artikel online gelezen, wat mij erg heeft geholpen.
3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien.
De geïncarneerde Heer Jezus sprak en werkte onder de mensheid en had een enorme impact op de hele Joodse natie. Sommige gewone mensen begonnen de Heer Jezus te volgen nadat ze Zijn prediking hadden gehoord. Maar toen de overpriesters, de schriftgeleerden en de Farizeeën van die tijd dat zagen, maakten ze zich zorgen dat de mensen hen niet langer zouden steunen en dat ze daardoor niet zouden kunnen genieten van het offer dat de mensen aan God gaven. Daarom begonnen ze vanwege het beschermen van hun status en inkomen, geruchten te verspreiden en zeiden ze dat de Heer Jezus duivels uitdreef via Beëlzebub, de prins van de duivels. Zoals in de Bijbel staat: “En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit” (MARKUS 3:22).. Bovendien; verzonnen ze, nadat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood, opnieuw geruchten en zeiden dat de discipelen van de Heer Jezus Zijn lichaam bewogen. Zoals in de Schrift staat opgetekend: “En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen” (MATTHEÜS 28:12-13). Dit toont aan, dat deze overpriesters en schriftgeleerden omwille van hun eigen posities en inkomen allerlei geruchten voor de Heer Jezus hebben verzonnen. Tot nu heden zijn de Israëlieten hier nog steeds aan verbonden. Veel Israëlieten hebben het werk van de Heer Jezus vanwege dezd leugens niet geaccepteerd en volgen blindelings de Farizeeën om de geruchten te verspreiden, waarmee de Heer Jezus werd veroordeeld. Ze hebben een gruwelijke misdaad begaan. Dit gevolg is veroorzaakt door het luisteren naar geruchten!

Lees verder 3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien