Christelijke film met nederlandse ondertiteling ‘Ontwaken uit de Droom’

Door de eeuwen heen hebben gelovigen in de Heer gedroomd dat de Heer Jezus ons zou opnemen in het hemelse koninkrijk bij Zijn terugkomst. Dus hoe kunnen we door de Heer worden geprezen en in hemelse koninkrijk worden opgenomen? Sommige mensen geloven dat we gerechtvaardigd zijn door geloof en door de verlossing van de Heer zijn we gered, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk betreden; anderen geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan zolang we hard werken; er zijn nog anderen die denken dat zolang we regelmatig bijeenkomsten bijwonen, vaak de Bijbel lezen en bidden, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan … Zijn deze ideeën in overeenstemming met Gods wil? De Heer is heilig en het valt niet te ontkennen dat we nog steeds onbewust kunnen zondigen en gebonden zijn door zonde. Zou God toestaan dat onreine mensen het koninkrijk van de hemel binnengaan? Hoe kunnen we dan worden gereinigd en in het koninkrijk van de hemel worden gebracht?
Ik deel de film ‘Ontwaken uit de Droom’ met u, laten we samen met de hoofdpersoon een pad vinden om te worden gezuiverd en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

lees verder