Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip7 – Gods oordeel in de laatste dagen maakt de overwinnaars

In de Bijbel staat: “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil” (MATTHEÜS 5:10-11). Inderdaad! De ware weg wordt altijd vervolgd. Wij denken terug aan tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus incarneerde en Zijn werk uitvoerde. De volgelingen van de Heer Jezus die het evangelie van de Heer predikten, werden niet alleen door de Romeinse regering vervolgd, maar werden ook weerstaan en veroordeeld door de religieuze wereld. Toch bleven zij zelfs door hun arrestaties en vervolging heen het evangelie van de Heer over de hele wereld verspreidden. Vandaag de dag komt de Heer Jezus volgens Zijn profetie en voert Hij Zijn oordeelswerk uit, de mensheid te tuchtigen en te zuiveren. De mensen uit elke denominatie en religie zullen komen en zij die echt in de Heer geloven, zullen het werk van Almachtige God bevestigen als de teruggekeerde Heer Jezus, wanneer zij dit hebben onderzocht. Zij geven alles op om Gods liefde terug te betalen en om zodoende Gods evangelie te verspreiden. In het land waar de CCP aan de macht is, hebben christenen echter geen echte vrijheid in het geloof. Zij volgden God en predikten het evangelie, maar werden door de CCP opgejaagd en vervolgd. Hoe zullen in een dergelijke omgeving de mensen die God volgen, Zijn oordeel en tuchtiging ervaren? Hoe wisten zij op God te vertrouwen om Gods evangelie van de laatste dagen te verspreiden? Bekijk de volgende film om het antwoord te vinden: ‘Overwinningslied’ Clip – Gods oordeel in de laatste dagen maakt mensen tot overwinnaars.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Gebruik ons ​​praktische leven om God te verheerlijken

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

– 1 Petrus 2:12

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers leert ons hoe we ons onder de heidenen moeten gedragen en morele mensen in het echte leven moeten zijn. Zulke mensen zijn eerlijk in Gods ogen. We moeten God verheerlijken en getuigen met ons werkelijke leven. Bijvoorbeeld, voordat we in God geloven, zijn we beïnvloedbaar en oneerlijk om geld en reputatie te verkrijgen. Degene die in strijd is met ons voordeel, we blijven met hen vechten en nemen zelfs wraak op hen in plaats van geduldig en tolerant te zijn. Na echter in God te hebben geloofd en de leiding van Gods woorden te hebben gehad, zijn we niet langer losbandig of ongeremd zoals de ongelovigen. Wat er ook gebeurt, we moeten bidden en Gods wil zoeken en tolerant en geduldig met liefde zijn. Als we op deze manier beoefenen, dan zullen die ongelovigen die ons lasteren en veroordelen, zich niet alleen schamen, maar ook zeggen: “Het is God in wie zij geloven die hen heeft veranderd.” Op deze manier hebben we God de eer gegeven. Ons doel in in God te geloven en Zijn woorden in de praktijk te brengen om een ​​eerlijk persoon te zijn, de gelijkenis van een ware mens te leven, is om God te verheerlijken en te getuigen, en nog belangrijker, is om Zijn hart te bevredigen. Daarom moeten we, ongeacht wat we doen vóór de ongelovigen of broeders en zusters, handelen in overeenstemming met Gods woorden. Alleen op deze manier kunnen we getuigenis van God afleggen en Hem behagen. Gods woorden zeggen: “Je beoefening en openbaringen in het werkelijke leven zijn de getuigenis van God, zij zijn de naleving van de mens en de getuigenis van God en dit is echt genieten van de liefde van God ; wanneer je tot op dit punt hebt ervaren, zal het gepaste effect zijn bereikt. Je bent bezeten van daadwerkelijke naleving en alles wat je doet wordt met bewondering door anderen bekeken. Je uiterlijk is onopvallend, maar je leeft een leven van uiterste vroomheid en wanneer je de woorden van God communiceert, word je door hem geleid en verlicht. Je bent in staat om Gods wil uit te spreken door je woorden, de realiteit te communiceren en je begrijpt veel over het dienen in de geest. Je bent openhartig in je spraak, je bent fatsoenlijk en oprecht, niet confronterend en beleefd, in staat om Gods regelingen te gehoorzamen en standvastig te blijven in je getuigenis wanneer dingen je overkomen en je bent kalm en beheerst, ongeacht waar je mee te maken hebt. Dit soort persoon heeft echt Gods liefde gezien. Sommige mensen zijn nog jong, maar ze gedragen zich als iemand van middelbare leeftijd; ze zijn volwassen, bezeten van de waarheid en worden bewonderd door anderen – en dit zijn de mensen die getuigenis hebben en de manifestatie van God zijn.

uit ‘Online Bijbelstudie