Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

– Johannes 1:14

Gedachten over het vers van vandaag …

Tijdens het Tijdperk van de Wet verkondigde Jehova God wetten en geboden om de mensheid in hun leven op aarde te leiden. Als mensen niet in staat waren zich aan wetten of geboden te houden en gezondigd hadden, zouden ze vee, schapen of duiven in de tempel voor hun zonden moeten offeren. In de late periode van het Tijdperk van de Wet werd de verdorvenheid van de mensheid steeds dieper, en mensen leefden in zonde, overtreden vaak de wetten en geboden en hadden niet genoeg offers om aan God te offeren. Ze liepen het risico te worden veroordeeld en ter dood worden gebracht vanwege hun zonden. Om de mensheid te redden, incarneerde God op aarde als de Heer Jezus om het Tijdperk van Genade te brengen. Hij werd aan het kruis genageld ter wille van de mensheid en verloste de mensheid van zonde, waardoor mensen voor God kunnen komen en tot God kunnen bidden in Zijn naam, belijden en berouw tonen en vergeving verkrijgen voor hun zonden. Het is niet nodig dat de mensheid offers brengt in de tempel. Als God niet als de Heer Jezus was geïncarneerd om het verlossingswerk te doen, zou de mensheid nog steeds in de banden van de wet leven en lijden. Ze konden dan niet rechtstreeks tot God bidden of God naderen. Daarom heeft het werk dat de Heer Jezus in Zijn incarnatie heeft gedaan ons echt veel voordelen opgeleverd. Het bracht ons niet alleen het zondoffer en verloste ons van de vloeken en veroordeling van de wet, maar het bracht ons ook overvloedige genade en waarheid. We kunnen van aangezicht tot aangezicht communiceren met God hebben, genieten van de overvloedige genade en waarheid die God ons schenkt en we hebben echte bevrijding en vrijheid verkregen. Gods incarnatie is echt zo belangrijk voor ons en is van grote betekenis. Net zoals God zegt, “Ofschoon Jezus in Zijn vleeswording volstrekt zonder emotie was, stond Hij altijd klaar om Zijn discipelen gerust te stellen, voor hen te zorgen, hen te helpen en hen te ondersteunen. Hoeveel werk Hij ook deed, of hoeveel lijden Hij ook verduurde, Hij stelde nooit te hoge eisen aan de mensen. Integendeel, Hij bleef altijd geduldig en verdraagzaam tegenover hun zonden, zodanig dat de mensen tijdens het Tijdperk van Genade Hem vol genegenheid ‘de liefdevolle Verlosser Jezus’ noemden. Voor de mensen uit die tijd – voor alle mensen – had en was Jezus genade en goedertierenheid. Nooit herinnerde Hij hen aan hun overtredingen, want hun overtredingen waren niet de grondslag van de wijze waarop Hij hen behandelde. Aangezien dit een ander tijdperk was, schonk Hij de mensen vaak overvloedig voedsel en drinken, opdat zij konden eten tot zij voldaan waren. Hij behandelde al Zijn volgelingen met genade, genas zieken, dreef demonen uit en wekte doden op. Opdat de mensen in Hem zouden geloven en zien dat alles wat Hij deed serieus en oprecht werd gedaan, ging Hij zo ver dat Hij een rottend lijk tot leven wekte en liet zien dat zelfs de doden in zijn handen weer tot leven konden komen. Op deze manier verdroeg Hij zwijgend en verrichtte Hij Zijn verlossingswerk in hun midden. Nog voordat Jezus werd gekruisigd, had Hij reeds alle zonden van de mensheid op zich genomen en was Hij een zondoffer voor de mensheid geworden. Zelfs voordat Hij werd gekruisigd had Hij al de weg naar het kruis vrijgemaakt om de mensheid te verlossen. Uiteindelijk werd Hij aan het kruis genageld, offerde Hij Zichzelf op ter wille van het kruis en schonk Hij al Zijn genade, goedertierenheid en heiligheid aan de mensheid.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s