God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

De Christenen dansen en zingen onder de stille en rustige nachtelijke hemel en hebben groot genoegen om de komst van de Here Jezus te verwelkomen. “Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht aanschouwen? Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht begrijpen? Heb je niet vurig gewenst om de eindbestemming van de mensheid te kennen? Hij zal je al deze geheimen onthullen dat niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je zelfs alle waarheden vertellen die je nog nooit hebt kunnen begrijpen. Hij is uw toegangspoort tot het koninkrijk en uw gids voor het nieuwe tijdperk. “Die korte liedtekst drukt de stemming van de Christenen uit . Deze vragen trekken ook elke Christenen aan die op de Heer wachten. Het muzikale drama “Elke natie aanbidt Almachtige God” zal het antwoord voor ons onthullen. Laten we het samen bekijken.

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder