Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Broeders en zusters, de vrede van de Heer zij met u! Ik voel me heel gelukkig dat ik vandaag met jullie kan praten over mijn ervaringen met het verwelkomen van de Heer, en ik voel me zeer vereerd en ben de Heer zeer dankbaar dat Hij me deze kans heeft gegeven.

Ik ben in een christelijk gezin geboren. Mijn moeder is een zeer vrome gelovige, en toen ik klein was ging ze ons altijd voor bij het lezen van de Bijbel en het zingen van hymnes en nam ze ons mee naar evenementen in onze kerk. Toen ik opgroeide, verliet ik het huis en ging werken; ik ging naar kerkelijke bijeenkomsten in mijn nieuwe plaatselijke kerk, en na een paar jaar werd ik aangesteld als leider van de kerk. Omdat de voorganger daar nooit iets nieuws predikte, hij altijd gewoon predikte over de manier van offergaven maken en hem de verlichting van de Heilige Geest ontbrak, vielen sommige gelovigen in slaap terwijl ze naar zijn preken luisterden, en sommigen besloten niet terug te komen omdat ze niets van hem meekregen. Om gelovigen te behouden, nodigden we soms een paar predikers uit andere kerken uit om te preken of we organiseerden evenementen. Maar dit had slechts een tijdelijk effect en wanneer de gelovigen de bijeenkomst hadden bijgewoond, kwamen ze niet terug. Er waren ook enkele nieuwe gelovigen die een paar dagen kwamen en daarna niet terugkeerden. Ik dacht bezorgd bij mezelf: “Wat is hier aan de hand? De situatie in onze kerk is zo slecht en het lukt ons zelfs niet de nieuwe gelovigen te laten blijven. Doen we iets dat niet in overeenstemming is met Gods wil? Of is onze kerk door God verlaten?”

lees verder