Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld (Dutch subtitles)

Wat Gods namen betreft; zeggen sommige broeders en zusters dat God Jezus werd genoemd. Dat Zijn Naam ook nooit zal veranderen. In de Bijbel staat namelijk het volgende: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid” (HEBREEËN 13:8). Is deze verklaring waar? In het Oude Testament staat: “Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht” (EXODUS 3:15). In deze twee Bijbelteksten staat dat de naam Jehova en de naam Jezus allemaal voor altijd zullen gelden. Hoe moet dit dan worden uitgelegd? In Openbaringen staat geprofeteerd dat God in de laatste dagen terug zal komen en een nieuwe naam zal hebben. De nieuwe naam is dus niet de naam Jezus. Het is duidelijk dat er een mysterie achter Gods Naam verscholen ligt. Dat is niet zo gemakkelijk als wij misschien weleens hebben gedacht. Waarom is Gods naam dan veranderd? Wat zijn de betekenissen van Gods naam in ieder tijdperk? Kijk naar de live-uitzending van vanavond en ontdek het mysterie van Gods naam.

lees verder