Nederlandse christelijke muziek ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ (Muzikale documentaire)

Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn” (MATTHEÜS 10:23)
De betekenis van dit woord is dat vanwege de vervolging van sommige mensen, dus vanwege de evangelisatie de geruchten zullen volgen, en waar hij ook gaat, het evangelie van God zal verspreid worden.
In de Bijbel, 37 jaar na de opstanding van de Heer Jezus, overwon het Romeinse leger Jeruzalem en werden de Joden gedwongen in ballingschap te gaan. Dus het evangelie van de Heer Jezus verspreidde zich door de wereld. Betekent deze manier van werken de wijsheid van God?
De Christelijke documentaire “Hij die heerschappij over alles heeft” is aan ons onthuld!

lees verder