Er is een manier om arrogantie te verhelpen

Door Xiaoche, provincie Henan

Arrogantie is mijn essentiële zwakheid. In het verleden toonde ik regelmatig mijn gezindheid tot arrogantie, altijd dacht ik dat ik beter was dan anderen. Vooral wanneer ik artikelen aanpaste, of over het werk communiceerde met een collega, drong ik steeds mijn mening op en luisterde ik niet nederig naar de meningen van anderen. Mijn onkunde om op een harmonieuze manier samen te werken met mijn collega’s, leverde vaak problemen op tijdens het werk. Broeders en zusters brachten dit vaak bij mij ter sprake, en ook las ik regelmatig over hoe God de arrogante natuur van mensen blootstelt. Toch had ik nog geen werkelijk inzicht in mijn eigen natuur en wezen en ik kon deze dus ook nog niet werkelijk haten, steeds wanneer ik in een situatie terecht kwam die daartoe uitnodigde, verloor ik weer de controle. Nadien walgde ik er van, maar wat is geweest is geweest, dus het enige wat ik kon doen, was blijven proberen om te begrijpen. En dus gebeurde het telkens weer. Ik voelde me erg beschaamd en hulpeloos.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Johannes 4:14

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

– Johannes 4:14

Gedachten over het vers van vandaag …

lees verder

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 – Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Heb jij de Heer ontmoet?

Het jaar 2020 is heel bijzonder. Laten wij eens kijken naar wat er de afgelopen 2 maanden allemaal in de wereld is gebeurd.

Op 12 januari vonden er vulkaanuitbarstingen plaats op de Filippijnen, daardoor werden daar tienduizend inwoners geevacueerd.

Vanaf 17 januari heeft Afrika de ergste sprinkhanen-plaag sinds 25 jaar meegemaakt. Deze is veroorzaakt door ongeveer 360 miljard sprinkhanen.

Op 20 januari is in de provincie WuHan van het land China het nieuwe Corona-virus uigebroken. Het aantal geinfecteerde mensen blijft maar oplopen. Het is zelfs naar vele andere landen in de wereld verspreidt.

In Amerika ving op 23 januari de dodelijkste griep in 40 jaar aan, waardoor tenminste tienduizend mensen zijn overleden en meer dan 19 miljoen mensen zijn besmet.

In Australië zijn 1 miljard dieren levend verband ten gevolge van de bosbranden.

Op 1 februari heeft er in Japan een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter.

lees verder

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis genageld, een daad die een volledige manifestatie is van Zijn liefde voor heel de Mensheid. De Bijbel zegt: “Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede” (Lucas 1:78–79). Elke christen die de redding van de Heer aanvaardt, geniet van de overvloedige genade die Hij ons schenkt en we ervaren de vrede en vreugde die Hij ons brengt. Daarom geloven veel mensen dat de gezindheid van de Heer Jezus eeuwig liefdevol en genadig is.

lees verder

God vernietigt Sodom

(Gen. 18:26) En Jehova zei: “Als ik binnen Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal ik omwille van hen de hele stad sparen.”

(Gen. 18:29) En hij sprak weer met Hem en zei: “Misschien worden er daar maar veertig gevonden.” En Hij zei: “dan zal ik het niet doen.”

(Gen. 18:30) En hij zei tegen Hem: “Misschien worden er daar maar dertig gevonden.” En Hij zei: “dan zal ik het niet doen.”

(Gen. 18:31) En hij zei: “Misschien worden er daar maar twintig gevonden.” En Hij zei: “dan ga ik de stad niet verwoesten.”

(Gen. 18:32) En hij zei: “Misschien worden er daar maar tien gevonden.” En Hij zei: “dan ga ik de stad niet verwoesten.”

lees verder

Christelijk lied ‘Kom vaak voor God’ Aanbid God met heel je hart (Nederlandse muziek)

Een vriendin belde me gisteren en zei dat ze onlangs altijd bezig is met werken, dus als ze tot de Heer bad, had ze altijd haast en geen tijd om vanuit haar hart met de Heer te praten. Wanneer ze dan thuiskwam, was ze dan altijd bezig met de huishouding. Ze heeft steeds minder tijd om Gods woorden te lezen, ze voelt zich verder van de Heer en voelt zich uitgeput. Nu voelt ze zich donker in haar geest. Ik geloof dat veel broeders en zusters zich ook in een dergelijke situatie bevinden. We weten dat we de relatie met God niet mogen negeren, maar het drukke werk en leven geeft ons veel drukte, zodat we niet stil kunnen zijn voor God en niet de werking van God kunnen verkrijgen. Dus we zijn we op geen enkele manier in staat om dit probleem op te lossen. Toevallig zag ik een lied op internet, ‘Kom vaak voor God’ Aanbid God met heel je hart. De songtekst is erg mooi en vertelt ons een manier om te handelen. Toen stuurde ik dit lied naar haar. En ze verkreeg ook een idee hoe ze haar hart te kalmeren voor God. Nu deel ik het met mijn beste vrienden. Als ik nog in de toekomst nog goede liederen tegenkom, zal ik die met iedereen delen. Besteed er alsjeblieft aandacht aan.

.•¨•.¸¸♬ .•¨•.¸¸ ♪.•¨•.¸¸♬.•¨•.¸¸♪.•¨•.¸¸ ♪.•¨•.¸¸♬.•¨•.¸¸♪.•¨•.¸¸ ♪.•¨•.¸¸♬.•¨•.¸¸♪

lees verder

De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwaken – Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’

Welke voorwaarden zijn nodig om de hemel binnen te gaan?

We denken allemaal dat de voorwaarde om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan is om op te geven, om onszelf uit te putten en hard te werken voor de Heer. Is onze hierover mening juist? Laten we terugdenken aan toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade, het waren toed de Farizeeën die altijd God dienden, over land en zee predikten en werkten, vroom gedrag hadden, maar niet door de Heer werden geprezen, integendeel, werden ze door de Heer vervloekt. Net zoals de Heer Jezus zei: “Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt” (MATTHEÜS 23:15). Hieruit kunnen we zien hoewel de Farizeeën in staat waren om zichzelf uit te putten en alles op te geven, was dit slechts vals gedrag. Eigenlijk volgden ze de geboden van God niet en brachten ze de woorden van de Heer niet in praktijk. Uiteindelijk hadden ze de Heer aan het kruis genageld en Gods gezindheid beledigd en werden door God gestraft. In feite vertelde de Heer Jezus ons de voorwaarden van het binnengaan van het koninkrijk al. De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (MATTHEÜS 7:21) “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod” (MATTHEÜS 22:37-38). We moeten de Heer liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en de woorden van de Heer in praktijk brengen zonder onze eigen opvattingen te volgen. Net zoals toen Abraham Izaäk terugbracht tot God, volgde hij niet zijn eigen keuze. Hij handelde volgens de vereisten van God. Hij gehoorzaamde God. Uiteindelijk zag zijn Gods daad en verkreeg hij Gods zegeningen. Ik deel een christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip – Wat zijn de criteria om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan? met jullie.”

lees verder

Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Tien Geboden:

1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
(De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV)

lees verder