Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden

De profetie van de terugkeer van de Heer is in wezen vervuld: hoe kunnen we de Heer verwelkomen?
Onlangs heeft de uitbraak van de nieuwe coronavirus-longontsteking in Wuhan, China wereldwijde aandacht getrokken. Nu heeft de epidemie zich wereldwijd verspreid en het aantal mensen dat besmet is met dit virus dat de dood veroorzaakt, blijft stijgen. São Paulo, Brazilië, had recent de grootste overstroming in 37 jaar, deze overstroming veroorzaakte dat het verkeer in de steden bijna verlamd raakte. Meer dan veertig scholen waren gesloten.

Bij veel rampen raken veel mensen in paniek en voelen zich hulpeloos, ze weten niet waarom de rampen nu zo groot zijn. In feite vervullen deze rampen de profetie van de wederkomst van de Heer: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.8Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (MATTHEÜS 24:7-8). Het is te zien dat de profetie over de terugkeer van de Heer in wezen is vervuld. Dit is het cruciale moment om de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Hoe is de Heer gekomen? Hoe kunnen we de Heer verwelkomen?
Klik een christelijke film ‘Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden’ om het antwoord te vinden.

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden (Dutch subtitles)

Tweeduizend jaar geleden profeteerde de Heer Jezus: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Matteüs 25: 6). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). Tweeduizend jaar lang hebben gelovigen in de Heer aandachtig gewacht tot de Heer bij hen zou aankloppen, dus hoe zal Hij bij de mensheid aankloppen als Hij eenmaal terugkeert? In de laatste dagen hebben sommige mensen getuigd dat de Heer Jezus is weergekeerd als de geïncarneerde Almachtige God, dat Hij het werk van het oordeel in de laatste dagen verricht. Dit nieuws heeft de hele religieuze wereld op zijn grondvesten doen schudden. Yang Aiguang, hoofdrolspeler in de film, gelooft al tientallen jaren in de Heer en heeft altijd enthousiast gewerkt en gepredikt, in blijde afwachting van de wederkomst van de Heer. Op een dag staan er twee mannen voor zijn deur die Yang Aiguang en haar man komen vertellen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, en zij delen met hen de woorden van Almachtige God. Ze zijn diep ontroerd door de woorden van Almachtige God, maar omdat Yang Aiguang voortdurend is blootgesteld aan de misvattingen, misleidingen en inperkingen van de pastors en de ouderlingen, wijst zij de getuigen van De Kerk van Almachtige God de deur. Ook daarna echter blijven de getuigen telkens weer aankloppen en lezen zij de woorden van Almachtige God voor aan Yang Aiguang, om zo te getuigen van Gods werk in de laatste dagen. In die periode wordt Yang Aiguang voortdurend misleid en gedwarsboomd door de pastor, en haar twijfels blijven dan ook. Nu zij de woorden van Almachtige God heeft gehoord, begint Yang Aiguang echter inzicht te krijgen in de waarheid en doorziet ze de geruchten en misvattingen die door de pastors en de ouderlingen worden verspreid. Eindelijk begrijpt ze hoe de Heer bij Zijn terugkeer in de laatste dagen bij de mensen aanklopt, en hoe wij Hem dienen te verwelkomen. Nu de mist is opgetrokken, hoort Yang Aiguang eindelijk de stem van God en ziet ze in dat Almachtige God waarlijk de terugkeer van de Heer Jezus is!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s