Jesaja 40:8 – Bijbeltekst van de dag

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

– Jesaja 40:8

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons dat het gras verdort, de bloem verdwijnt, maar Gods woorden zullen nooit verdwijnen en zullen tot in eeuwigheid blijven bestaan. Dit is waar. Van het werk van God kunnen we het feit zien dat “Zijn woorden zijn betrouwbaar en Zijn woord zal volbracht worden en dat wat volbracht is, duurt voor eeuwig.” In de tijd van Noach, nadat God een vloed gebruikte om de wereld te vernietigen vanwege de verdorvenheid van de mens, vestigde Hij het verbond van de regenboog met Noach als een teken dat Hij de wereld nooit meer zou vernietigen door middel van overstromingen. De regenboog die we vandaag zien, is een weerspiegeling van het gezag van Gods woorden. En Abraham was bereid zijn enige zoon Isaak aan God op te offeren, dus beloofde God hem dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als de sterren aan de hemel en zo overvloedig als het zand aan de kust. Zelfs tot op de dag van vandaag is zijn nageslacht over de hele wereld; Gods belofte is volbracht. Bovendien, in het Tijdperk van de Wet, vaardigde God wetten door Mozes om het leven van de mensen op aarde te leiden. Deze geboden en wetten legden ook een basis voor de vervolmaking van juridische systemen voor volgende generaties. Hun invloed is tot op de dag van vandaag gebleven.

Denk terug aan de late periode van het Tijdperk van de Wet. Mensen konden zich niet aan de wetten houden en dreigden te worden veroordeeld en vervloekt door de wetten. God gebruikte profeten om te voorspellen dat er een Messias zou komen om de Israëlieten te redden van verdrukking. Dan, in het Tijdperk van Genade, werd God persoonlijk vlees om aan het kruis genageld te worden als een zondoffer voor de mensheid, waardoor we verlost werden van de zonde. Zijn woorden “Het is volbracht” betekende dat we niet langer van de zonde waren en dat we niet langer door de wetten zouden worden veroordeeld. We zouden gekwalificeerd zijn om voor God te verschijnen en tot Hem te bidden. Gods werk van redding in het Tijdperk van Genade was aldus voltooid. Hoewel we verlost zijn, bestaat onze zondige natuur nog steeds. We leven nog steeds hulpeloos in een cyclus van zondigen gedurende de dag en belijden in de nacht. Het is opgenomen in de Bijbel, “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Openbaring 22:12). “En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijkhet woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag” (Johannes 12:47-48). “Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. … zegt de HEERE van de legermachten” (Maleachi 3:5). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

Uit deze teksten kunnen we zien dat God ons beloofde dat Hij zeker zal komen om woorden uit te drukken om een ​​stadium van werk van oordeel te verrichten, beginnend bij het huis van God, en Zijn woorden zal gebruiken om de verdorvenheden van de mens te beoordelen en te zuiveren. Ondertussen zal God ook de mens beoordelen door middel van Zijn woorden, zodat iedereen zijn eigen soort zal volgen, en dan zal Hij het goede belonen en het slechte straffen. Dit wordt bepaald door Gods woorden, want zodra Gods woorden voortkomen, zal alles dat God gedaan wil hebben volbracht zal worden in overeenstemming met Zijn woorden. Dit is de waarheid die nooit verandert. Hoe moeten we dan Gods belofte benaderen?

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s