I. Om in God te geloven, moet je erkennen dat Christus God verschijnend in het vlees is, en dat Hij God Zelf is.

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Bijbel zegt dat de hemel zich opende nadat de Heer Jezus was gedoopt en de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een duif. Een stem zei: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (MATTHEÜS 3:17). Wij gelovigen erkennen dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. Maar jullie verklaarden dat de geïncarneerde Christus de verschijning van God en God Zelf is en dat de Heer Jezus God Zelf is en dat Almachtige God ook God Zelf is. Dit wijkt af van onze vroegere ideeën. Is de geïncarneerde Christus nu God Zelf of de Zoon van God? Beide mogelijkheden lijken redelijk en komen overeen met de Bijbel. Dus welke van de twee is juist?

Heer Jezus

Antwoord

Dit is iets wat de meeste gelovigen moeilijk kunnen begrijpen. Toen de geïncarneerde Heer Jezus kwam om het werk van de verlossing van de mensheid te doen, werd God de Mensenzoon en verscheen en werkte Hij onder de mensen. Hij begon niet alleen het Tijdperk van Genade, maar gaf ook de aanzet tot een nieuw tijdperk waarin God persoonlijk in de mensenwereld kwam om onder de mensen te leven. De mens vereerde de Heer Jezus zeer en noemde Hem Christus, de Zoon van God. In die tijd bevestigde ook de Heilige Geest dat de Heer Jezus de geliefde Zoon van God is en de Heer Jezus noemde God in de hemel Vader. En dus geloofden veel mensen dat de Heer Jezus Gods Zoon was. Zo ontstond het idee van een Vader-Zoonrelatie. Laten we eens nadenken. Zegt God ergens in Genesis dat Hij een zoon heeft? Zei Jehova God in het Tijdperk van de Wet ooit dat Hij een zoon had? Dat zei Hij niet. Dit bewijst dat er maar één God is. Er is geen Vader-Zoonrelatie van betekenis. Sommige mensen zullen vragen: Waarom zei de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade dat Hij Gods Zoon was? Was de Heer Jezus Christus Gods Zoon of God Zelf? Je kunt zeggen dat wij gelovigen hier door de eeuwen heen over hebben gediscussieerd. Mensen merken de tegenstrijdigheid op, maar kunnen die niet verklaren. De Heer Jezus is God, maar is ook Gods Zoon. Is er dan ook een God de Vader? Dit punt kunnen mensen nog minder verklaren. De afgelopen twee millennia hebben heel weinig mensen ingezien dat de Heer Jezus God Zelf en de verschijning van God is. Maar er staat een duidelijk verslag van in de Bijbel. In Johannes 14:8 vroeg Filippus aan de Heer Jezus: “Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.” Welk antwoord gaf de Heer Jezus aan Filippus? de Heer Jezus zei tegen Filippus: “Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve
.” (JOHANNES. 14:9-11). De Heer Jezus zei hier heel duidelijk: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Zoals jullie zien, is de Heer Jezus de verschijning van God Zelf. De Heer Jezus zei hier niet dat Hij en God een Vader-Zoonrelatie hebben. Hij zei alleen: “Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.” “Ik en de Vader zijn één.” (JOHANNES 10-30). Kunnen we op grond van de woorden van de Heer Jezus niet zeggen dat de Heer Jezus God Zelf is en dat er maar één God is en er geen “Vader-Zoonrelatie” van betekenis bestaat?

uit het filmscenario van ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s