Nederlands christelijk lied ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ | Gezang Gods woorden

Nederlands christelijk muziek ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ | Gezang Gods woorden
I
Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan
door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan.
Zij die zich bevrijd hebben van Satans invloed
zullen verkregen worden door God en de laatste rust ingaan.
De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.
Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.
Het is de enige weg om de rust in te gaan.

lees verder

Hoe de mentale leegte op te lossen

Er was eens een prins. Hij groeide op in het paleis en leidde een gemakkelijk leven met alles erop en eraan. Hij had elke dag plezier, omringd door bedienden. Dag na dag en jaar na jaar genietend van zo’n leven, voelde hij zich echter leeg in zijn hart. Op een dag dacht hij: ik leef een leeg leven. Het is saai. Hij besloot het paleis uit te gaan om te kijken hoe mensen buiten het paleis leefden en of ze echte vreugde voelden. Hij ging het paleis uit en liep door de straten. Hij zag dat verkopers er niet blij uitzagen omdat ze druk werkten en een herrie van lawaai maakten. Toen passeerde hij een veld en zag daar enkele mensen werken, bedekt met zweet, met hun gezichten naar de grond en hun rug naar de zon. Ze hadden helemaal geen vreugde. Hij liep verder en toen hoorde hij vreugdevol zingen in de buurt. Hij voelde zich verrast. Hij volgde de richting van het zingen en liep een huisje binnen, waar hij een schoenmaker zag werken terwijl hij een greppel neuriede. De prins voelde zich nog meer verrast en vroeg: “Waarom ben je zo blij?” De schoenmaker zei: “Ik verheug me in mijn Vader.” De prins voelde zich verward en zei: “Mijn vader is de koning, maar ik heb geen vreugde. Wie is je vader? Waarom verheug je je in je vader? ‘De schoenmaker zei:’ Je vader is geregeld door mijn vader. Mijn vader is God. Ik voel me vereerd voor mijn vader. Ik ben een zoon van God. Denk je niet dat ik blij ben? ‘De prins zei:’ Ach, eindelijk heb ik de bron van vreugde gevonden. Het komt eigenlijk van God. ‘Dus de prins begon God te aanbidden en had sindsdien een vreugdevol leven. Hij vond de zin van het leven en leefde niet langer in leegte.
Uit dit verhaal kunnen we zien dat de vrede en vreugde niet tot onze ziel kunnen worden gebracht door glorie, rijkdom en status in de wereld, en kan ook niet van onze ziel worden weggenomen door het leven van ontberingen in de wereld. Denk aan beroemdheden, beroemde mensen en geweldige mannen in de wereld: ze hebben zowel roem als fortuin en willen materieel niets, maar velen voelen zich nog steeds leeg. Sommigen nemen drugs, anderen plegen zelfmoord door van het dak te springen … Dus we kunnen zien dat materiële dingen de leegte in ons hart niet kunnen vullen, laat staan ons ware vrede en geluk brengen. Wij mensen zijn door God geschapen en alles van ons wordt geregeerd door God. Alleen als we God aanbidden en een liefde van God nastreven, kunnen we vrijheid in de geest voelen, vrede en vreugde verkrijgen die door God is geschonken, en niet langer in leegte en kwelling leven.

lees verder

Wie kent het moederhart van God?

Door Qingxin, provincie Henan

Vroeger begreep ik Gods werk van het redden van de mensheid niet. Ik dacht dat zolang iemand verdorvenheid in zijn werk liet zien of overtredingen beging die het werk van de kerk schade toebrachten, die persoon dan zou worden vergolden, of zijn plicht kwijt zou raken of strafmaatregelen opgelegd zou krijgen. Dat is Gods gerechtigheid. Door dit onjuiste begrip, én de angst mijn plicht kwijt te raken door fouten te maken in mijn werk, kwam een ‘slimme’ methode in mijn gedachten op: elke keer wanneer ik iets verkeerd doe, doe ik mijn best dat dat niet bekend wordt bij mijn leiders, en probeer ik het snel zelf te herstellen en stel ik alles in het werk om het goed te maken. Zal dat me dan niet helpen om mijn plicht te blijven behouden? Telkens als ik verslag deed over mijn werk reduceerde ik daarom grote problemen tot kleine en de kleine reduceerde ik tot niets. Als ik soms passief was, deed ik mijn best om het voor de leiders te verbergen en net te doen alsof ik heel actief en positief was, want ik was doodsbang dat de leiders zouden denken dat ik incompetent was en dat ze niet langer van mijn diensten gebruik zouden willen maken. Dus op die manier was ik, in alles wat ik deed, heel erg op mijn hoede ten opzichte van God en de leiders.

lees verder

Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf

Tijdens onze laatste ontmoeting hadden we het over een belangrijk onderwerp. Weten jullie nog wat dat was? Laat ik het herhalen. Het onderwerp van onze laatste communicatie was: Gods werk, Gods gezindheid, en God Zelf. Is dit een belangrijk onderwerp voor jullie? Welk onderdeel is het belangrijkst voor jullie, Gods werk, Gods gezindheid, of God Zelf? Welk daarvan interesseert jullie het meest? Waar willen jullie het meest over horen? Ik weet dat het lastig is voor jullie om die vraag te beantwoorden, want Gods gezindheid kun je in elk aspect van Zijn werk zien en Zijn gezindheid komt altijd en overal naar voren in Zijn werk en representeert, in zekere zin, God Zelf. In Gods allesomvattend managementplan zijn Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf onlosmakelijk met elkaar verbonden.

lees verder

Jobs geloof in God wankelt niet, omdat God voor hem verborgen is

Job heeft slechts over God gehoord 

(Job 9:11) Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet, hij glipt langs mij heen en ik merk het niet.

(Job 23:8–9) Kijk, ik ga vooruit, maar hij is daar niet; en achteruit, maar ik kan hem niet waarnemen: aan de linkerkant, waar hij werk verricht, maar ik kan hem niet aanschouwen: hij verbergt zich aan de rechterkant, zodat ik hem niet kan zien.

lees verder

Hoe heeft ze haar zoon geholpen zijn spelverslaving te doorbreken

In de huidige maatschappij vinden ouders het steeds moeilijker om goed met hun kind om te kunnen gaan, en “hoe een harmonieuze ouder-kindrelatie te hebben” is een onderwerp dat iedereen met aandacht volgt. Vooral leven in het tijdperk van het internet, zijn de meeste jonge mensen bezet door online games, zonder enige spirituele communicatie met hun ouders. Dus, hoe kunnen wij ouders de muur tussen ons en ons kind verwijderen? Deze vraag stoort veel mensen. Online zocht een video op over het onderwijzen van kinderen, toen vond ik de film ‘Kind, kom terug naar huis’. Deze film gaat over de manier hoe een tiener aan de internetverslaving ontsnapte. Nu deel ik het met iedereen christelijke film ‘Kind, kom terug naar huis’

Li Xinguang zit in de bovenbouw van de middelbare school. Hij was van kinds af aan al een verstandige en welgemanierde jongen. Zijn ouders en docenten waren erg op hem gesteld. Toen hij naar de middelbare school ging, raakte hij in de ban van computergames op internet. Hij spijbelde vaak om naar het internetcafé te gaan. Z’n ouders deden alles om hem te helpen van z’n internetverslaving af te komen. Helaas werd Li Xinguangs verslaving alleen maar erger. Hij werd moedeloos en begon langzaam te ontaarden. … Toen Li Xinguangs ouders ten einde raad waren, hoorden ze dat God mensen kan redden, ze van hun internetverslaving af kan helpen en ze van Satans corruptie kan bevrijden. Daardoor besloten ze in God te gaan geloven en hoopten ze dat God hun zoon zou redden. Uit Gods woorden begrepen ze wat de bron was van de corruptie en verdorvenheid van de mens. Ze zagen in hoe duister en slecht de mensheid was en ze begrepen dat alleen God mensen kan redden en kan bevrijden van het verderf en de bezoekingen van Satan. Xinguang moest alleen in God gaan geloven en de waarheid inzien om met zijn internetverslaving te kunnen breken. Dus deelden zij het evangelie met Xinguang en spoorden ze Xinguang aan om Gods woorden te lezen. Ze baden tot God en vroegen Hem hun zoon te redden en hem van zijn internetverslaving af te helpen. … Na een ruzie begon Xinguang tot God te bidden en op God te vertrouwen. Met behulp van Gods woorden brak hij uiteindelijk met zijn internetverslaving en bevrijdde hij zichzelf van Satans corruptie en bezoekingen. Deze zoon, die helemaal de weg kwijt was door internetgames en internetcafés, kwam eindelijk thuis!