Wat heeft mijn geest bedrogen?

Door Xu Lei, provincie Shandong

Op een dag ontving ik een uitnodiging van mijn leidinggevende om een vergadering van collega’s bij te wonen. Normaal is dit een blijde gebeurtenis, maar zodra ik eraan dacht in wat voor staat van wanorde mijn werk zich op dat moment bevond, voelde ik me toch wat bezorgd. Als mijn leidinggevende te weten zou komen dat ik geen enkel deel van mijn werk had afgekregen, zou hij zeker tegen mij op moeten treden en zou hij mij misschien zelfs vervangen. Wat zou ik dan doen? De volende dag ging ik met een bezwaard gemoed naar de vergadering. Toen ik aankwam, zag ik dat mijn leidinggevende er nog niet was, maar sommige collega’s al wel. Ik dacht: Ik weet niet in welke staat hun werk zich bevindt. Tijdens de laatste vergadering hoorde ik hen zeggen hoe ze hun werk bijna af hadden en nu zullen ze het zeker wel allemaal afhebben. Als zij al hun werk afhebben en alleen ik het zo slecht doe, dan is het gedaan met me. Ik was verbaasd dat, toen we de staat van ons werk bespraken, veel van mijn collega’s vertelden hoe ze enkele delen van hun werk niet af hadden gekregen. Toen ik dit hoorde, voelde mijn gemoed, dat zo bezwaard had gevoeld, opeens een stuk lichter. Ik dacht: Nu blijkt dat niemand zijn werk af heeft, niet alleen ik. Het is dan niet nodig om bezorgd te zijn. We kunnen niet allemaal worden vervangen. Een groot deel van mijn onbehaaglijke gevoel verdween toen opeens.

lees verder

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

Bijbelverzen ter referentie:

Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.” (LUKAS. 12:40).

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.” (MATTHEUS. 24:37).

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.” ( MATTHEUS. 24:27).

lees verder

De woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)


De woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder

Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 1)

Door Bao’en, Brazilië

Inhoudsopgave

Duisternis doordringt mijn geest maar ik vind nieuw licht in online bijeenkomsten

Ik hoor dat de Heer is wedergekeerd maar ik wordt gehinderd door mijn eigen opvattingen en mijn geest is verduisterd

Ik wordt geleid door Gods liefde en beslis op onderzoek uit te gaanGod is de soeverein over alle dingen, kan het dan zo zijn dat Zijn werk gebaseerd moet zijn op profetie?

lees verder

2. Is Christus werkelijk de Zoon van God of is Hij God Zelf?

Bijbelverzen ter referentie:

“Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus​ zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, ​Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet’” (Joh. 14:8–11).
De Vader en ik zijn één” (Joh. 10:30).

lees verder

Hoe kun je een normale relatie met God opbouwen ondanks een hectische werkweek?

Hallo broeders en zusters van Spirituele vragen en antwoorden,

Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwonen en Gods woorden moet lezen, en ik wil oefenen overeenkomstig Gods eisen, maar ik heb het op mijn werk op het moment elke dag zo druk en ik heb een actief sociaal leven. Ik voel me elke dag uitgeput. Hoewel ik gedurende de laatste paar jaar wat geld heb verdiend en mijn levensstandaard is gestegen, heb ik toch altijd het gevoel dat ik meer geld moet verdienen om de toekomst van mijn gezin veilig te stellen. Daarom werk ik elke dag heel hard om meer geld te verdienen en heb ik geen tijd om bijeenkomsten van de kerk bij te wonen of Gods woorden te lezen. Mijn hart voelt altijd leeg en ik voel me bij de Heer in het krijt staan. Hoe kan ik een balans vinden tussen mijn werk en mijn geloof in God?

Xiaodong

15 juni 2018

lees verder