Heb je de weg gevonden om de zonde te verwijderen en het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Bij de terugkeer van de Heer naar het koninkrijk der hemelen te worden geleid is de grootste wens van alle mensen die in de Heer geloven. De Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEUS 7:21). Uit Gods woord kunnen we zien dat alleen wanneer mensen Gods wil houden, Gods woorden in de praktijk brengen, de geboden van God houden, niet langer zondigen en God weerstaan, en niet langer God ongehoorzaam zijn, kunnen zulke mensen het hemelse koninkrijk binnengaan. Onze zonden alleen zijn vergeven door het geloof in de Heer, maar we bezitten nog steeds de zondige natuur in ons, en we zondigen nog steeds vaak en kunnen ons niet bevrijden van de slavernij en beperking van de zonde. Hoe kunnen we beoefenen om niet langer te zondigen en God te weerstaan?

Laten we eerst twee passages bekijken: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven.”

“Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? … Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.”

Uit deze woorden begrijpen we dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade alleen het verlossende werk voltooide, alleen de zonde van de mens vergaf, maar onze zondige aard en Satans verdorvenheid niet oploste. Onze zondige aard is de oorzaak van onze misdaden tegen God, dit is ernstiger en koppiger dan zonde. Als onze Satanische natuur niet is opgelost, is er geen manier om los te komen van de slavernij van zonde en waarlijk berouw te bereiken. Het is bijvoorbeeld hetzelfde als zeggen tegen een dief, je bent gearresteerd en wordt voor de rechter gedaagd, maar dan blijkt dat de rechter vriendelijk is en hem een kans geeft en hem zijn zonde vergeeft. Maar zal hij dan niet blijven zondigen nadat hij het gerechtshof verlaten heeft? Kan dit de aard van zijn ‘stelen’ veranderen? Natuurlijk niet, zolang zijn aard van ‘stelen’ niet verandert, kan hij nog steeds stelen. Als we de verdorven gezindheid willen verwijderen en zuivering verkrijgen, moeten we Gods verdere werk van redding en reiniging aanvaarden.

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.13Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.” (JOHANNES 16:12-13). In de Bijbel staat: “ Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God …” (1PETRUS 4:17). “Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.” (1 PETRUS1:5).

Hieruit kunnen we zien dat de Heer alle waarheden van onze behoeften zal vertellen wanneer Hij terugkeert, dat Hij de waarheid zal uitdrukken en het werk zal doen beginnend met Gods huis om ons volledig te zuiveren en te redden, om onze zondige natuur en satanische gezindheid op te lossen. We moeten het oordeelswerk van God in de laatste dagen ervaren en op onszelf reflecteren op basis van de woorden van God, onze eigen verdorven aard leren kennen, dan zullen we volgens het Woord van God beoefenen, volgens Gods Woord leven, God echt gehoorzamen, God echt vrezen, zodat we reinheid kunnen bereiken, worden gered en het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s