Heb je de weg gevonden om de zonde te verwijderen en het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Bij de terugkeer van de Heer naar het koninkrijk der hemelen te worden geleid is de grootste wens van alle mensen die in de Heer geloven. De Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEUS 7:21). Uit Gods woord kunnen we zien dat alleen wanneer mensen Gods wil houden, Gods woorden in de praktijk brengen, de geboden van God houden, niet langer zondigen en God weerstaan, en niet langer God ongehoorzaam zijn, kunnen zulke mensen het hemelse koninkrijk binnengaan. Onze zonden alleen zijn vergeven door het geloof in de Heer, maar we bezitten nog steeds de zondige natuur in ons, en we zondigen nog steeds vaak en kunnen ons niet bevrijden van de slavernij en beperking van de zonde. Hoe kunnen we beoefenen om niet langer te zondigen en God te weerstaan?

LEES VERDER