De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

Bijbelverzen ter referentie:

Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.” (LUKAS. 12:40).

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.” (MATTHEUS. 24:37).

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.” ( MATTHEUS. 24:27).

lees verder