Nederlands christelijk lied ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ | Gezang Gods woorden

Nederlands christelijk muziek ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ | Gezang Gods woorden
I
Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan
door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan.
Zij die zich bevrijd hebben van Satans invloed
zullen verkregen worden door God en de laatste rust ingaan.
De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.
Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.
Het is de enige weg om de rust in te gaan.

lees verder