Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers zien we dat de wederkomst van de Heer in de laatste dagen is om het oordeelswerk uit te voeren dat begint bij het huis van God. Veel broeders en zusters in de Heer kunnen vragen, zal de Heer ons niet direct opnemen in het koninkrijk van de hemel als Hij terugkeert in de laatste dagen? Waarom moet Hij het oordeelswerk nog doen? In feite is Gods oordeelswerk in de laatste dagen het werk van het zuiveren van de mens en het vervolmaken van de mens. God zei ooit “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

Het is duidelijk dat alleen degenen die reiniging ontvangen het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan. We accepteren de verlossing van de Heer Jezus om vergeven te zijn van onze zonden en gered te worden door Zijn genade, dit is een feit. Maar, gelijk we in de Heer geloven en de Heer volgen, verraden we ook vaak de leringen van de Heer en geven we toe aan onze vleselijke verlangens om te zondigen. We doen dingen als liegen, fraude plegen, bedriegen, intrigeren, roem en fortuin zoeken, toegeven aan ijdelheid, begeerte naar rijkdom, en kwaadaardige wereldse trends volgen …  In tijden van bitterheid en beproeving, begrijpen we God vaak verkeerd en geven we God de schuld, of gaan we zelfs weg en verraden we God. Wanneer het werk van God niet overeenkomt met de noties van de mens, beoordelen en veroordelen we achteloos God. Tegelijkertijd volgen we God, aanbidden we en volgen mensen. We leven in een cyclus van zondigen en berouw, dat moeilijk te ontsnappen is. We kunnen onszelf niet bevrijden van de binding en controle van onze satanische gezindheid, dit is een feit. En hoewel het verlossingswerk van de Heer Jezus gedaan is onze zonden vergeven zijn, en we niet langer vervloekt zijn voor het overtreden van Gods wetten, en voor God kunnen komen om tot Hem te bidden en te genieten van de hele genade van God, betekent dat niet Gods werk van het redden van de mensheid voorbij is, omdat de zondige natuur in ons nog steeds bestaat. We worden nog steeds gedwongen door onze satanische gezindheid om God te weerstaan ​​en te verraden. En zonder God te kennen, zullen we nooit God vrezen en onszelf distantiëren van het kwaad, nog minder kunnen we een staat van volledige gehoorzaamheid aan God bereiken, de verenigbaarheid met God en heiligheid. We zijn niet echt door God gewonnen. We weten allemaal dat God heilig en rechtvaardig is. Als mensen niet geheiligd zijn, kunnen ze de Heer niet zien. God zal het onzuivere of corrupte niet toestaan ​​in Zijn koninkrijk. Dit wordt bepaald door Gods rechtvaardige gezindheid. Dus in de laatste dagen heeft God, volgens Zijn managementplan om de mensheid te redden, Zijn werk van oordeel en kastijding uitgevoerd, om de ketenen en beperkingen van zonde van de verdorven mensheid en de grondoorzaken van zondigen te verwijderen, en de mensheid volledig te helpen ontsnappen onder de invloed van Satan, om gered te worden door God en om Gods koninkrijk binnen te gaan. Het oordeelswerk dat God van de laatste dagen doet, is precies wat de verdorven mensheid nodig heeft. Het is ook de belangrijkste fase van het werk dat door God moet worden uitgevoerd om de mensheid te redden.

Net zoals God zegt, “Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s