Getuigenis van Gods genade: hoe heb ik een waar thuis gevonden

Noot van de redactie: Xiaolins gezin viel uiteen als gevolg van de affaire van haar vader. Ze heeft altijd erg verlangd naar een warm, liefdevol thuis. In het jaar dat Xiaolin achttien werd, vond zij door Gods zegen een waar thuis.

Ik haat mijn vader – hij maakte ons gezin kapot

onze ouders weer aan het vechten waren

Klap, Beng …

“Verdorie, zeg dat nog eens en ik zal het je laten berouwen!”

Luidkeels geruzie doorbrak de vredige stilte van de nacht waardoor mijn zus en ik wakkerschrokken. Het drong tot ons door dat onze ouders weer aan het vechten waren. Sinds onze moeder had ontdekt dat onze vader met een andere vrouw omging, lachte ze minder vaak. Telkens wanneer zijn naam viel, raakten haar ogen vol onvrede en treurnis. Vanaf dat moment hielden zij nooit op met vechten – ik zou me zelfs niet kunnen herinneren hoeveel keren ze ruzie hebben gemaakt. Wanneer mijn zus en ik huilend hun kamer binnenrenden, zagen we hoe onze vader juist uithaalde om onze moeder te slaan. Huilend trok ik zo hard als ik kon aan mijn vaders arm, maar hij was te sterk voor mij om hem tegen te kunnen houden. Die nacht brak hij twee van haar ribben. Ze was niet langer opgewassen tegen zo’n bestaan vol leed; daarom verliet ze ons huis toen ze was hersteld. Ze kreeg een baan in een andere regio.

Na haar vertrek gingen mijn zus en ik bij onze grootouders wonen. Onze vader ging zich absoluut niet beter gedragen omdat zij vertrokken was; hij was gewoon dezelfde als altijd. Hij kwam vaak de hele nacht niet thuis en besteedde geen enkele aandacht aan ons. Mijn zus en ik gingen iedere dag samen naar school en terug naar huis, en de hele route lang werden andere kinderen door hun ouders meegenomen. Ze praatten en lachten met hen, maar mijn zus en ik werden niet door onze ouders vergezeld. Onze kleine schaduwen zagen er zo eenzaam uit. Wat ik het meest vreesde, was de ouderavond die de school organiseerde. Dan zou de hoofdmeester ons gaan vragen waarom onze ouders er niet waren. Als leraren vragen stelden, kreeg ik altijd tranen in mijn ogen, liet mijn hoofd hangen en zei geen woord. Ik wist niet wat ik moest zeggen.

Ik had een gevoel van verlatenheid

Eens, toen ik uit school naar huis was gegaan, klopte ik langdurig op de deur, maar niemand deed open. Ik had een gevoel van verlatenheid toen ik daar buiten stond, alsof ik helemaal geen thuis had. Ik voelde een brok in mijn keel, alsof ik op het punt stond in huilen uit te barsten. Het buurvrouwtje zag mij daar maar moederziel alleen staan en bracht me bij haar thuis. Zodra ik binnenstapte, kon ik haar zoon vol geluk aan zijn familie horen vertellen over alle interessante dingen die die dag op school waren gebeurd. De aanblik van een gezin dat zo opgewekt leek, maakte me erg jaloers, en ik dacht: “Als mijn vader geen affaire had gehad, dan had mijn moeder ons niet verlaten en had ik als andere kinderen kunnen zijn. Ik had na schooltijd terug naar huis kunnen gaan en een lekkere maaltijd kunnen krijgen die door mijn moeder was bereid; ik had naar haar geklets kunnen luisteren, me verwend kunnen gedragen, en haar alles kunnen vertellen over mijn gevoelens. Wat zou ik gelukkig zijn! Het is zo jammer dat al die dingen compleet buiten mijn bereik zijn.” Toen ik daaraan dacht, haatte ik mijn vader nog meer. Ik haatte hem omdat hij mijn moeder had gekwetst en om alles wat hij had gedaan: in eigen persoon ons gezin verwoesten en mij op zo’n jonge leeftijd een warm thuis laten verliezen.

Wanneer krijg ik een warm, gelukkig thuis?

Langzamerhand groeide ik op en werd ik volwassener, maar mijn verlangen naar een gezin verdween nooit. Als mijn moeder bij gelegenheid belde, ging mijn vader in een hoekje zitten en vroeg wat er met haar aan de hand was. Door zijn gezichtsuitdrukking kregen mijn zus en ik het idee dat hij een beetje veranderd was, en dus vroegen we onze moeder om weer thuis te komen. Door onze smeekbede begon zij dingen te regelen om terug te komen. We waren uitzinnig van vreugde: eindelijk lag een volledig, gelukkig thuis binnen ons bereik! Maar de werkelijkheid was niet wat we ervan verwacht hadden. Onze vader bleef, zoals gewoonlijk, buitenshuis drinken, en gedroeg zich nog hetzelfde tegenover onze moeder; hij schreeuwde naar haar of sloeg haar. Daarna lag voortdurend het woord ‘scheiding’ op hun lippen. In die periode vroegen ze herhaaldelijk aan mij en mijn zus: “Als mam en pap gescheiden zijn, bij wie zouden jullie dan willen wonen?” Ik kon de gedachte aan hun scheiding niet verdragen en wilde niet kiezen. De enige manier waarop we ons ongenoegen tot uitdrukking konden brengen, was door te huilen.

Ik besloot te proberen om op een andere manier te leven, zodat mijn ouders niet zouden scheiden. Ik veegde de tranen van mijn gezicht en werd de ‘gangmaker’ in huis. Ik deed mijn best om een optimistische indruk te wekken en probeerde iedereen met mijn glimlach te beïnvloeden, in de verwachting dat mijn grote inspanningen de conflicten tussen mijn ouders zouden oplossen. De resultaten waren echter niet zoals verwacht. Hoewel ze mijn capriolen vermakelijk vonden en veel lachten, waren hun glimlachjes als vonken die even oplichtten voor ze uitdoofden. In het jaar dat ik achttien werd, scheidden mijn ouders. Onze moeder haalde mij en mijn zus weg uit dat trieste huis en huurde een klein onderkomen voor ons.

Korte tijd later ging ik terug naar huis om wat spullen te halen, maar de sleutel paste eenvoudigweg niet. Een buurman vertelde dat onze vader direct na ons vertrek de sloten had vervangen en die vrouw en haar zoon bij hem had laten intrekken. Hij had die twee onlangs ook mee op reis genomen en veel cadeaus voor hen gekocht. Deze boodschap bezorgde me een gevoel van onverklaarbaar verdriet. De huizen van andere mensen stroomden allemaal over van vreugde, waren vol gelach en hilariteit; waarom was er dan onophoudelijk geruzie in mijn huis? Waarom was dat uiteengevallen? Wanneer krijg ik een warm, gelukkig thuis?

Gods woorden kalmeren mijn verwonde ziel

Juist toen mijn leed het grootst was, deelde een collega van mijn moeder Gods evangelie met ons. Ik las deze woorden van God: “De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen. Hij is naast je en wacht tot je terugkeert. Hij wacht op de dag dat je geheugen plotseling herstelt en je je realiseert dat jij van God komt maar dat je op een of andere wijze op een bepaald punt verdwaald bent geraakt en bewusteloos langs de kant van de weg bent neergevallen, en niet wist dat je een vader hebt. Je beseft dan dat de Almachtige naar je uitgekeken heeft, en al die tijd op je gewacht heeft”.

Gods woorden kalmeren mijn verwonde ziel

Gods milde, maar toch dringende oproep was als een milde warmte die mijn hart binnenstroomde, en gaf me een gevoel van troost dat ik nooit eerder had gekend. Sinds mijn vader die affaire had en mijn ouders vervolgens na ruzie en strijd gescheiden waren gaan wonen, waren mijn zus en ik het geluk van de jeugd en een warm, gelukkig thuis kwijtgeraakt. We verloren ook de liefde en zorg van onze ouders; we leefden voortdurend in angst en voelden voortdurend de pijn veroorzaakt door de minachting en spot van anderen. Ons zelfvertrouwen nam sterk af en we waren erg hulpeloos. Ik verlangde er hevig naar een gelukkig gezin te hebben; ik verlangde er hevig naar mijn ouders aan mijn zijde te hebben, zoals andere kinderen. Ik veranderde mezelf zelfs om dat te kunnen bereiken, en deed alles wat ik kon om grappen te maken en mijn ouders blij te maken. Maar ons thuis was nog steeds kapot, en mijn droom lag aan scherven. Terwijl ik opgroeide, veroorzaakten al die ervaringen bij mij een trauma. Ze werden zelfs wonden die ik niet wilde beroeren, die ik niet bereid was aan te raken. Maar toen ik geconfronteerd werd met de oproep van Gods liefde, voelde ik me als een verloren kind dat eindelijk haar lang verloren moeder en vader gevonden had. Mijn dolend, zwervend hart vond eindelijk een bestemming en steunpunt. Biddend knielde ik neer en stortte mijn hart uit voor God. Ik legde ook mijn toekomst in Gods hand, zodat Hij mij door iedere afzonderlijke dag heen kon leiden.

Mijn vader was ook slachtoffer

Eens hoorde ik tijdens een bijeenkomst een paar broeders en zusters de volgende passage uit Gods woorden lezen: “Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze trends? Je kunt deze trends niet met het blote oog zien. Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die nooit weten wat de waarheid is, die niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, zulke mensen zullen, als gevolg van dit soort trends, de een na de ander, bereidwillig deze trends accepteren, de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hen vertelt over hoe ze het leven en de manier van leven kunnen benaderen die Satan hen ‘schenkt’. Ze hebben niet de kracht, ze hebben ook niet het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden”.

Nadat ze het lezen van deze woorden van God hadden beëindigd, communiceerden de broeders en zusters één voor één over hun persoonlijke ervaringen en begrip. Dat stelde me in staat om de redenen achter mijn vaders ontrouw alsook de wortel van de pijn van mijzelf en mijn moeder te begrijpen. In dit kwade tijdperk gebruikt Satan allerlei soorten mensen, dingen en gebeurtenissen om de mensen allerlei soorten kwade gedachten in te prenten, zoals: “Thuis hangt de rode vlag niet neer, buiten wapperen de kleurige vlaggen in de wind”; “Vraag niet om eeuwigheid, maar wees tevreden met het heden”; “Pluk de dag voor je plezier, want het leven is kort”; en “Leef elke dag alsof het je laatste is”. Als menselijke wezens zijn we verstoken van de waarheid en kunnen we goed en kwaad niet onderscheiden, noch positieve en negatieve dingen; in het bijzonder missen we het bewustzijn om negatieve dingen te verwerpen. Aanvankelijk wijzen we deze kwade gedachten af en weigeren we ze te aanvaarden, maar uiteindelijk worden ze de gewoonste zaak van de wereld. Daarbij komen de invloed van de maatschappelijke omgeving en de mensen, dingen en gebeurtenissen in onze omgeving, waardoor we deze kwalijke praktijken langzaamaan gaan aanvaarden. Zelfs vatten we deze kwade dingen op als positief en jagen we ze na alsof ze positief waren; we beginnen te verlangen naar vleselijke uitspattingen en geven ruim baan aan onze vleselijke verlangens. Er zijn veel mensen die zich niets meer gelegen laten liggen aan de gevoelens van hun familieleden en die hun plichten of verantwoordelijkheden niet langer uitvoeren. In plaats daarvan geven ze gewoon toe aan hun kwade neigingen om een minnaar of minnares te hebben; sommigen hebben zelfs seksuele contacten voor één nacht, om hun prikkeling na te jagen. Niet alleen vinden ze dit niet beschamend, maar ze denken dat het helemaal in orde is. Ze worden steeds slechter, ontaarder, losbandiger en verdorvener; de moraal en ethiek waarover een fatsoenlijk persoon moet beschikken, raken ze helemaal kwijt. Ze verliezen hun geweten, verstand en menselijkheid. Op die manier zijn zoveel gelukkige gezinnen uiteen gevallen. Heel veel stellen zijn vijanden geworden omdat een andere persoon tussen hen in is komen staan, en heel veel schattige kinderen zijn hun zorgeloze jeugd kwijtgeraakt vanwege de scheiding van hun ouders. Alle pijn die wij als mensen lijden, is veroorzaakt door Satans kwade gedachten.

Ik overdacht hoe mijn vader zo ontaard was geraakt, hoewel hij zich altijd zo verantwoordelijk voelde voor het gezin. Hij zorgde voor mij, mijn zuster en onze moeder; maar vanaf het moment dat hij buiten de stad ging werken, zag hij dat iedereen om hem heen uitging naar dansclubs, bars en karaokehallen; ze hingen rond in online chatrooms, terwijl ze op zoek waren naar minnaars. Langzaamaan begon hij een dergelijke levensstijl te waarderen en na te volgen. Hij begon een affaire en dacht alleen nog aan zijn eigen genoegens, en niet aan de gevoelens van mijn moeder. Aan mij en mijn zuster besteedde hij geen enkele aandacht. Dat was ongelofelijk pijnlijk voor ons en leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van ons gezin. Nu ik erover nadenk dat mijn vader geen gelovige was en de waarheid ontbeerde: hoe had hij zich kunnen verweren tegen het binnendringen van die kwade neigingen? Hoewel zijn handelingen walgelijk waren, was ook hij een slachtoffer; het blijkt dat Satan de hoofdschuldige is. Satan is het die kwade neigingen gebruikt om mensen te verlokken en te verderven. Dat is er de oorzaak van dat veel mensen steeds slechter en ontaarder worden, wat ervoor zorgt dat veel huishoudens uiteenvallen. Toen ik dat allemaal had begrepen, werd mijn wrok tegenover mijn vader heel wat minder; het was niet langer meer zo pijnlijk voor mij. Ik voelde me echt dankbaar tegenover God, dat Hij me voor Hem had gebracht, en dat Hij me troostte en steunde met Zijn woorden. Door Zijn woorden bracht Hij me ertoe duidelijk en naar waarheid in te zien hoe Satan zich bedient van kwade neigingen om menselijke wezens te verderven en schade toe te brengen. Zo vergunde Hij het mij om negatieve dingen te onderscheiden en niet langer in pijn en vol haat te leven. Ik ervaarde Gods liefde en redding voor mij, op een heel praktische manier.

Het vinden van een warme familie: de familie van Christus

Vanaf het moment dat ik, mijn zuster en mijn moeder het geloof in God hebben aangenomen, zijn dikwijls broeders en zusters naar ons toegekomen, om met ons bijeenkomsten te hebben en met ons Gods woorden te lezen, en om te communiceren over Gods wil. Ook hebben zij ons geleerd om liederen te zingen en te dansen tot lof van God. Door Gods woorden te lezen heb ik begrepen dat God van eerlijke mensen houdt; Hij vraagt van ons dat we leven vanuit een fatsoenlijke menselijkheid, dat we een geweten, verstand, karakter en waardigheid bezitten, en dat we God vrezen en alle soorten van kwade neigingen op alle terreinen mijden. Naar mijn inzicht zijn Gods woorden licht; dat stelt ons in staat om duidelijk te onderscheiden wat goed is, wat zondig is, wat rechtvaardig is en wat slecht is. Ze stellen ons in staat om ons leven in de juiste richting te sturen in deze kwade wereld, en om niet te worden bedrogen of ingepalmd door kwade neigingen. Meer en meer heb ik Gods woorden lief, en in mijn dagelijks leven leg ik me erop toe ze in praktijk te brengen. Ik heb veel vrede en vreugde in mijn hart. Vaak communiceer ik met broeders en zusters over onze ervaringen bij het praktiseren van Gods woorden. Op een eenvoudige, open wijze maakt iedereen elkaar deelgenoot van oprechte woorden, net als in een familie. Wat is er veel genoegen in dit leven! Ik voel me heel vervuld.

In Gods huis heb ik een warmte ervaren die ik nooit eerder had ervaren, en mijn broeders en zusters staan dichter bij me dan mijn echte verwanten. Wanneer het koud weer werd, brachten ze ons hun eigen, gloednieuwe dekens en gebruikten ze zelf de oude dekens. Hoe laat ik ook thuiskom, er staat altijd een pot kokend heet eten te wachten. Wanneer ik op moeilijkheden stuit waarvoor ik geen oplossing weet, of wanneer ik leef in een negatieve sfeer, zullen mijn broeders en zusters altijd geduldig met mij communiceren over Gods woorden en alles doen wat in hun vermogen ligt om mij te helpen; zo kan ik Gods wil begrijpen en een weg vinden om te praktiseren. Ik weet dat deze liefde van God afkomstig is en dat het Gods liefde is die ons heeft samengebracht; daardoor kunnen we elkaar helpen en steunen en gezamenlijk de waarheid najagen en de juiste levensweg inslaan.

Later las ik deze woorden van God: “Jullie moeten altijd op je hoede zijn. Hoewel jullie in een vuile plaats leven, zijn jullie niet bezoedeld met vuil en kunnen jullie naast God leven en Zijn grote bescherming ontvangen. Jullie zijn gekozen uit allen in dit gele land. Zijn jullie niet de meest gezegende mensen?” (‘Praktijk (2)’). “Omdat de essentie van God heilig is, betekent dit dat je alleen door God de heldere, juiste weg door het leven kunt bewandelen; alleen door God kun je de zin van het leven kennen, alleen door God kun je een waarachtig leven leiden, de waarheid bezitten, de waarheid kennen en alleen door God kun je een leven vanuit de waarheid verkrijgen. Alleen God Zelf kan je helpen het kwaad te mijden en je te bevrijden van de schade en overheersing door Satan. Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen”. Dank zij God! Gods woorden zijn de waarheid en kunnen ons in staat stellen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en tussen schoonheid en lelijkheid; ze kunnen ons leiden op de juiste levensweg, om God te vrezen en het kwaad te mijden. Ik bedacht me hoe ik, nadat ik tot geloof in God was gekomen, de waarheid begreep door Gods woorden, en hoe ik onderscheidingsvermogen ontwikkelde ten aanzien van allerlei kwade neigingen die Satan in gang zet. Ik zag duidelijk in dat het Satan was die deze neigingen in gang had gezet en dat ze zijn tactieken vormen om menselijke wezens te verderven, met hen te sollen en hen te schaden. Pas toen kon ik me losmaken van Satans verleidingen, zonder in verwarring te raken of gekwetst te worden door kwade praktijken. Het belangrijkste is dat ik Gods woorden nu elke dag in praktijk breng, dat ik najaag een eerlijk mens te worden en dat ik me op weg heb begeven om God te vrezen en het kwaad te mijden. Ik heb nu een passende richting voor mijn leven; ik heb een geweldige vrede en stabiliteit in mijn hart. Dit is iets wat met geen geldsom is te betalen! Ik dacht aan mijn medestudenten, ongelovigen, die worden gedompeld in en beïnvloed door deze kwalijke neigingen. Op zo’n jonge leeftijd al zijn sommigen volstrekt oppervlakkig, ze steken anderen naar de kroon als het gaat om voedsel en kleding, terwijl ze er altijd mee bezig zijn hoe ze zich op kunnen tutten. Sommigen zijn verslaafd aan online games, terwijl anderen karaoke zingen en voortdurend naar dansclubs gaan. Hoewel nog zeer jong, maken sommigen afspraakjes, waarbij ze met elkaar slapen en abortus laten plegen. Ze leiden losbandige, ontaarde levens. Dat ik in staat ben om te vermijden dat ik besmet en verdorven word door deze kwade neigingen, komt niet doordat ik zo geweldig ben, maar omdat God het is die mij liefheeft en mij heeft gered!

Toen drong het tot me door dat ik weliswaar veel pijnlijke dingen had meegemaakt vanaf mijn vroegste jeugd, maar dat ik door deze moeilijkheden langzaamaan had geleerd om zelfstandig te worden, zodat ik in staat was om voor mijzelf te zorgen. Ook trad ik de uitdagingen van het leven dapper tegemoet. En met een dergelijke familieachtergrond ben ik in staat te beschikken over enig praktisch begrip van de manier waarop Satan mensen verderft en pijn doet. Ik heb een echte, hartgrondige haat en afkeuring ontwikkeld ten aanzien van de kwade neigingen die ontspringen aan Satan. Ook besef ik duidelijker dat het alleen God is die de mensheid intens liefheeft, die altijd voor ons heeft gezorgd en ons heeft beschermd. Toen ik de speelbal was van Satan, terwijl ik een pijnlijk en hulpeloos leven leidde, strekte God Zijn reddende hand naar mij uit en bracht Hij mij voor Zijn aangezicht. Door het bewateren en de voeding van Zijn woorden heb ik veel dingen begrepen en heb ik langzaamaan geleerd menselijk te zijn. Ook vervul ik mijn plicht in de kerk; nu is iedere afzonderlijke dag voor mij vervullend en vreugdevol.

Vandaag de dag heb ik het diepe gevoel dat de kerk van Christus de enige zuivere ruimte is binnen deze kwade wereld. Alleen door Christus’ huis binnen te gaan en door de voeding en zorg van Gods woorden te genieten, kan ik leven in geluk en in het licht! Oprecht breng ik God mijn dank, dat Hij mij tot Zijn familie heeft gebracht en mij een warme, gelukkige familie heeft gegeven!

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s