Is ‘geloof in Jezus Christus’ en ‘geloof in Christus’ echt één en hetzelfde ding?

Vraag: Er staat geschreven: “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld”(Romeinen 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.

Antwoord: Jullie denken dat de mens, mits hij maar in Jezus Christus gelooft, in Jezus Christus is. Dat is de opvatting van de mens. “Wie in Christus Jezus zijn” slaat niet op iedereen die gelooft in de Heer Jezus. De meerderheid van de mensen die in de Heer Jezus geloven, zal Gods lof niet krijgen, want de Heer Jezus zei al: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” Een aantal van degenen die niet zijn uitverkoren, gelooft alleen in de Heer om tijdelijke voordeeltjes uit hun geloof te halen, anderen houden nooit van de waarheid en brengen de waarheid ook niet in de praktijk, en anderen doen zelfs kwaad in hun verzet tegen God. En dan vooral geloofsleiders. Het merendeel daarvan bewandelt de weg van de farizeeën. Ze zijn allemaal antichristen. Sommigen geloven alleen in naam in God. Zij zijn ongelovigen. Je zegt dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft al in Jezus Christus is. Die uitspraak is niet logisch. “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld.” Op welke groep mensen slaat dit nou echt? Wie zich aan Gods geboden houdt, de waarheid in praktijk brengt en God gehoorzaamt, dus wie de waarheid nastreeft en het leven verkrijgt, wie Christus kan gehoorzamen en ver blijft van kwade daden als verzet tegen God en wie volledig verenigbaar is met Christus, is het soort mens dat in Christus is. Het is zeker niet zo dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft in Jezus Christus is. Er zijn gelovigen wier geloof niet door God wordt erkend. Zo heeft de Heer Jezus ooit gezegd: “Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: ‘Heer, ​Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?’ En dan zal ik hun rechtuit zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!’”(Matteüs 7:22-23). Kan je zeggen dat zij die profeteren, demonen uitdrijven, en vele wonderen verrichten in de naam van de Heer, allemaal in Christus zijn? Zijn zij niet allemaal mensen die door God zijn veroordeeld? Daarom zijn “geloof in Jezus Christus” en “zijn in Christus” dus twee verschillende dingen. Zij die in de Heer geloven, maar niet Zijn lof kunnen verkrijgen, zijn niet in Christus omdat Gods reddende werk niet verloopt zoals iedereen denkt. Het is niet zo dat iedereen die in God gelooft, gered kan worden. Velen van hen zullen worden geëlimineerd. Vooral zij die bewust zondigen nadat zij de waarheid hebben leren kennen. Hun zonden omvatten offers stelen, God verloochenen, God verraden, de waarheid niet in praktijk brengen, verlegen zijn, overspel plegen en meer. Die mensen worden door God nog altijd veroordeeld en verlaten. Wie ernstige kwade daden begaat, zal worden gestraft. Het is zoals beschreven staat in Hebreeën 10:26: “Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de ​zonden​ meer mogelijk.” We zien dus dat niet alle gelovigen in de Heer in Christus zijn. Alleen gelovigen die van de waarheid houden, de waarheid kunnen nastreven, en zo Christus gehoorzamen, Christus echt kennen, geen opvattingen hebben over Christus, niet tegen Hem in opstand komen of zich tegen Hem verzetten, Christus’ hart als het hunne nemen en Gods wil volbrengen, zijn de mensen die in Christus zijn. Zij zijn degenen die Gods lof zullen ontvangen en Zijn koninkrijk binnengaan.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s